Prospectus

nl en

Crime and criminal justice: Criminal policy and law enforcement

De Master Criminaliteit en rechtshandhaving is onderverdeeld in de volgende afstudeerrichtingen:

  1. Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving
    1. Criminal Justice

Voor studenten die voor 1 september 2012 zijn begonnen aan de (oude) master Criminologie met afstudeerrichting ‘veiligheidsbeleid en rechtshandhaving’ is er een overgangsregeling.
Deze is te raadplegen op de facultaire website.