Prospectus

nl en

Modern Drug Discovery

Omschrijving

Hoe kunnen nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld? Deze vraag is de kern van deze minor, waarin het hele traject van ziekte tot geneesmiddelmolecuul en vice versa complementair en interdisciplinair door verschillende onderzoeksgroepen, wordt behandeld. De diverse onderwerpen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van geneesmiddelen zijn met elkaar verbonden zodat een coherente minor ontstaat. Het hoofddoel is dat de studenten een goed begrip ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en hun aangrijpingspunten in het lichaam. Ze leren hoe een geneesmiddelmolecuul ontworpen, gesynthetiseerd, geformuleerd, toegediend en getest kan worden om uiteindelijk als ‘lead’ verbinding te dienen voor een toekomstig geneesmiddel. Dit kunnen kleine moleculen zijn, maar ook therapeutische eiwitten en vaccins. Tevens worden (nieuwe) aangrijpingspunten intensief bestudeerd (‘omics’ benaderingen en bioanalyse van geneesmiddelen). Dat er verschillende disciplines nodig zijn voor dit traject komt tot uiting in het feit dat deze minor georganiseerd wordt vanuit drie verschillende opleidingen binnen de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, te weten MST, LST en BFW.

  • ziekten en moleculaire defecten

  • ‘omics’ benaderingen

  • bioanalyse van geneesmiddelen en hun aangrijpingspunten

  • formulering van geneesmiddelmoleculen

  • toediening van geneesmiddelen

  • receptor- en enzymsystemen

  • synthetische benaderingen

  • biologische testsystemen.

Deze belangrijke onderdelen worden tijdens het programma door de studenten theoretisch en praktisch bestudeerd. Aan de hand van interdisciplinaire voorbeelden leren studenten de verschillende mogelijkheden om tot een nieuwe ‘lead’ verbinding te komen die als basis kan dienen voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel voor een bepaalde ziekte.