Studiegids

nl en

Modern Drug Discovery

Omschrijving

Hoe kunnen nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld? Deze vraag is de kern van deze minor, waarin het hele traject van ziekte tot geneesmiddelmolecuul en vice versa complementair en interdisciplinair door verschillende onderzoeksgroepen, wordt behandeld. De diverse onderwerpen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van geneesmiddelen zijn met elkaar verbonden zodat een coherente minor ontstaat. Het hoofddoel is dat de studenten een goed begrip ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en hun aangrijpingspunten in het lichaam. Ze leren hoe een geneesmiddelmolecuul ontworpen, gesynthetiseerd, geformuleerd, toegediend en getest kan worden om uiteindelijk als ‘lead’ verbinding te dienen voor een toekomstig geneesmiddel. Dit kunnen kleine moleculen zijn, maar ook therapeutische eiwitten en vaccins. Tevens worden (nieuwe) aangrijpingspunten intensief bestudeerd (‘omics’ benaderingen en bioanalyse van geneesmiddelen). Dat er verschillende disciplines nodig zijn voor dit traject komt tot uiting in het feit dat deze minor georganiseerd wordt vanuit drie verschillende opleidingen binnen de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, te weten MST, LST en BFW.

  • ziekten en moleculaire defecten

  • ‘omics’ benaderingen

  • bioanalyse van geneesmiddelen en hun aangrijpingspunten

  • formulering van geneesmiddelmoleculen

  • toediening van geneesmiddelen

  • receptor- en enzymsystemen

  • synthetische benaderingen

  • biologische testsystemen.

Deze belangrijke onderdelen worden tijdens het programma door de studenten theoretisch en praktisch bestudeerd. Aan de hand van interdisciplinaire voorbeelden leren studenten de verschillende mogelijkheden om tot een nieuwe ‘lead’ verbinding te komen die als basis kan dienen voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel voor een bepaalde ziekte.

Bij deelname van internationale studenten wordt de minor in het Engels aangeboden.

Let op: voor deze minor gelden toegangseisen. Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen, LST en MST.

Minimum/maximum capaciteit: 10/25
Deze minor bestaat uit een integraal pakket aan vakken dat als verdiepend wordt gekarakteriseerd. Het programma valt niet in twee delen van 15 EC uiteen.

Inschrijving

Aanmelding gaat via USIS, in de periode 1 mei tot 15 juni 2013.
De studieactiviteitcode die je nodig hebt voor het inschrijven kun je vinden via de facultaire website Inschrijven voor Studieactiviteiten

Start

De minor Modern Drug Discovery start op 2 september 2013 om 9.00 in een zaal van de Gorlaeus Laboratoria.