Prospectus

nl en

Modern Drug Discovery

Omschrijving

Hoe kunnen nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld? Deze vraag is de kern van deze minor en het hele traject van ziekte tot geneesmiddelmolecuul en vice versa wordt complementair en interdisciplinair, door verschillende onderzoeksgroepen, behandeld. De diverse onderwerpen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van geneesmiddelen zijn met elkaar verbonden zodat een coherente minor ontstaat. Het hoofddoel is dat de studenten leren hoe een geneesmiddelmolecuul ontworpen, gesynthetiseerd, en getest kan worden om uiteindelijk als ‘lead’ verbinding te dienen voor een toekomstig geneesmiddel. Dat er verschillende disciplines nodig zijn voor dit traject komt tot uiting door het feit dat deze minor georganiseerd zal worden vanuit drie verschillende opleidingen binnen de faculteit Wis- en Natuurwetenschappen, te weten MST, LST en BFW.
De verschillende onderdelen van het traject komen hierbij aan de orde zoals:
i) ziekten en moleculaire defecten
ii) chem- en bioinformatica
iii) receptor- en enzym- systemen
iv) synthetische benaderingen
v) biologische test systemen.
Deze belangrijke onderdelen worden tijdens het programma door de studenten theoretisch en praktisch bestudeerd. Aan de hand van interdisciplinaire voorbeelden leren studenten de verschillende mogelijkheden om tot een nieuwe leadverbinding te komen die als basis kan dienen voor een nieuw geneesmiddel voor een bepaalde ziekte.

Let op: voor deze minor gelden toegangseisen. Deze minor is alleen toegankelijk voor studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen, LST, MST, Biomedische Wetenschappen en Biologie.

Bij deelname van internationale studenten wordt de minor in het Engels aangeboden.

Minimum/maximum capaciteit: 10/25

Deze minor bestaat uit een integraal pakket aan vakken dat als verdiepend wordt gekarakteriseerd. Het programma valt niet in twee delen van 15 EC uiteen, maar het is wel mogelijk om de eerste 18 EC apart te volgen.

Inschrijving

Aanmelding gaat via USIS, in de periode 1 mei tot 1 juli 2011.