Studiegids

nl en

Natuurkunde

Naast de monodisciplinaire bacheloropleiding Natuurkunde bestaan er twee combinatiestudies:

De combinatiestudies Natuurkunde en Sterrenkunde en Natuurkunde en Wiskunde duren drie jaar en leveren twee bachelordiploma’s op (een van elke opleiding).

De rest van opleiding wordt samen in overleg met de studieadviseur gepland.

Studenten kunnen een mail sturen naar Studieadviseur Natuurkunde om in contact met de studieadviseur te komen.

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 1 NA 6
Inleiding Astrofysica 4
Introductie Moderne Natuurkunde 6
Lineaire Algebra 1 NA 6
Programmeermethoden NA 4
Experimentele Natuurkunde deel I 3
Experimentele Natuurkunde deel II 3
Optica 5

Semester 2

Analyse 2 NA 6
Complex Physics of Cooking 3
Elektrische en Magnetische Velden 5
Klassieke Mechanica a 5
Physics of Life Processes 3
Presenteren en Communiceren 1

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Analyse 3 NA 6
Classical Mechanics b 3
Lineaire Algebra 2 NA 6
Physics Experiments 1 3
Quantum Mechanics 1 6
Statistical Physics 1 6

Semester 2

Classical Electrodynamics 4
Introduction to Solid State Physics 3
Modern Astronomical and Physics Research 1
Modern Physics Research 1
Physics Experiments 2 5
Physics Experiments 3 2
Quantum Mechanics 2 5
Keuzeruimte jaar 2 9

Derde Jaar

Vrije keuzeruimte
De vrije keuzeruimte wordt in overleg met de studieadviseur ingevuld door:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Keuzeruimte jaar 3 Natuurkunde 30

Semester 2

Bachelor Project: Research (N) 20
Bachelor Project: Thesis (N) 3
Bachelor Project: Presentation (N) 1
Research Skills and Scientific Integrity 3
Keuzevak (3 EC) 3

Keuzevakken

Keuzeruimte jaar 2
Deze keuzeruimte (9 EC) wordt bij voorkeur gevuld met keuzevakken die in semester 2 worden gegeven.

Vrije keuzeruimte jaar 3
Deze vrije keuzeruimte wordt in overleg met de studieadviseur ingevuld door:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Astro-Particle Physics 6
Building Blocks of Quantum Matter 6
Data Mining 6
Econophysics 6
Experimental Projects 6
Orientatie op onderwijs 6
Physics of Energy 6
Physics of Life - From Motors to Nerve Pulses 6
Statistical Physics 2 6
Statistics AN Part 1 3
The Electronic Structure of Solids 6

Semester 2

Fluid phenomena in Soft Matter 3
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 6
Machine Learning 6
Mathematical Methods of Physics 6
Molecular Biology for Physicists 3
Numerieke Wiskunde 6
Radiative Processes 6
Relativistic Electrodynamics 3

Niveau vakken

 • Niveau 100
  Inleidende cursus, voortbouwend op het niveau van het eindexamen VWO.
  Kenmerken: onderwijs gebaseerd op stof in handboek of syllabus, didactisch gestructureerd,
  met oefenstof en proeftentamens; begeleide werkgroepen; accenten in studiestof en
  voorbeelden in colleges.

 • Niveau 200
  Cursus met inleidend karakter, geen specifieke voorkennis maar wel ervaring met
  zelfstandig studeren.
  Kenmerken: leerboeken of ander onderwijsmateriaal van min of meer inleidend karakter;
  colleges bijv. in de vorm van capita selecta, zelfstandige bestudering van de stof wordt
  voorondersteld.

 • Niveau 300
  Cursus voor gevorderden (ingangseis niveau 100 of 200)
  Kenmerken: leerboeken, die niet speciaal voor onderwijs hoeven te zijn geschreven;
  zelfstandige bestudering van de tentamenstof; bij tentamens zelfstandige toepassing van de
  leerstof op nieuwe problemen.

 • Niveau 400
  Gespecialiseerde cursus (ingangseis niveau 200 of 300)
  Kenmerken: naast een tekstboek gebruik van vakliteratuur (wetenschappelijke artikelen);
  toetsing (mede) d.m.v. een klein onderzoek, een referaat, of een schriftelijk werkstuk.
  Cursussen op dit niveau kunnen in zekere mate ook deel uitmaken van het curriculum van de
  masteropleiding.

 • Niveau 500
  Wetenschappelijk georiënteerde cursus (toegangseis: de student is toegelaten tot
  een masterprogramma; voorbereidende cursus op niveau 300 of 400 is gevolgd);
  Kenmerken: bestudering van wetenschappelijk geavanceerde vakliteratuur, bedoeld voor
  onderzoekers; toetsing gericht op probleemoplossing d.m.v. een referaat en/of werkstuk of
  eigen onderzoek, met zelfstandige kritische verwerking van het materiaal.

 • Niveau 600
  Zeer gespecialiseerde cursus (ingangseis niveau 400 of 500)
  Kenmerken: actuele wetenschappelijke artikelen; laatste vorderingen van het wetenschappelijk
  denken; zelfstandige bijdrage (scriptie-onderzoek) waarin een nog niet opgelost probleem
  wordt behandeld, met mondelinge presentatie.

De indeling is gebaseerd op het Kaderdocument Leids Universitair Register Opleidingen.

Exchange & Study Abroad Programme for International Students

The Study Abroad program for international students can be taken in the Fall semester (1 sept – 1 febr).

A choice can be made of the following courses of at least 30 EC:

In the Spring semester, it is possible under conditions to do a research project of 20 EC with one of the research groups. In this case, the accompanying Research Skills and Scientific Integrity course for 3EC must also be followed.

Prerequisites:
Good knowledge of the physics core curriculum: Optics, Classical Mechanics, Electromagnetism, basic Quantummechanics, basic Statistical Physics, basic Solid State Physics, Thermodynamics; plus the necessary mathematical tools (Calculus and Linear Algebra). For specific prerequisites, please see the description of each elective course of the list above. Experimental Physics is a prerequisite for admission to the research project.

For other Exchange and Study abroad courses please visit this website.

Arbeidsmarktvoorbereiding & Oriëntatie

Tijdens de opleiding Natuurkunde willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast technische skills ook 'transferable skills' ontwikkelt. Daarom zijn er per vak in de e-studiegids leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou 'transferable skills' bij te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Alhoewel, deze 'transferable skills' moeilijk meetbaar zijn, is het wel belangrijk om je bewust te worden van welke skills je al bezit en welke je nog wilt leren. Ze bepalen hoe je je werk en je leven benadert en zijn daarom belangrijk bij het uitstippelen van je eigen studieloopbaan en carrière.

Naast de voorbereiding is er ook veel ondersteuning bij het maken keuzes die van invloed zijn op jouw carrière. Je wordt gestimuleerd om na te denken over wat je wilt, wat je kunt en hoe je je doelen bereikt. Door gedurende de hele bacheloropleiding actief met reflectie en oriëntatie bezig te zijn kun je weloverwogen en gemotiveerde keuzes maken over het vervolg tijdens en na je bacheloropleiding.
Er worden verschillende workshop en cursussen georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en allerlei activiteiten rondom carrière keuzes. Je krijgt dan de mogelijkheid om na te denken over zaken zoals:

 • Over welke skills (vaardigheden) beschik ik al en welke kan ik nog leren?

 • In welke onderwerpen wil ik me verder specialiseren?

 • Welk onderwerp kies ik voor mijn Bachelor Research Project?

 • Welke keuzevakken passen bij mijn wensen voor de toekomst?

 • Wat wil ik naast mijn studie nog meer leren?

 • Welke masteropleiding wil ik gaan doen en waarom?

 • Waar wil ik later gaan werken?

 • Hoe presenteer ik mijzelf tijdens het solliciteren en op netwerkevenementen?

 • Hoe bouw ik een netwerk op en hoe doe je dat, netwerken?

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek (zie rooster)

 • Midterm reflection and Career Orientation als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Leiden University Mentor Network

 • Vakspecifieke congressen (Physics@Veldhoven, Fysica, Nederlandse Astronomen Conferentie)

 • Masterdag

 • Physics Science Day

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

LU Career Zone

De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van hun (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie een tools, zoals professionele tests om je persoonlijke profiel te schetsen en sollicitatietips. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk

De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentornetwerk in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.

Contact

Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde.