Studiegids

nl en

Chinese Economy and Society

NB Minorbeschrijving is up-to-date / cursussen en cursusbeschrijvingen zijn onder voorbehoud

De stormachtige ontwikkelingen in China van de laatste jaren hebben geleid tot een grote belangstelling voor China. Er is vrijwel geen land, regio, sector of specialisatie waar China niet een rol in speelt. Het BA programma Chinastudies van de faculteit Geesteswetenschappen is gebaseerd op kennis van de Chinese talen en culturen, waarin de “talige component” een grote rol speelt. De minor Chinese Economy and Society is opgezet om tegemoet te komen aan de student die algemeen geïnteresseerd is in China en die wil weten wat de Chinese ontwikkeling betekent voor zijn/haar vakgebied en loopbaan. Als keuzemogelijkheid kan men daarnaast een basiscursus Chinees volgen.

De minor Chinese Economy and Society staat expliciet open voor studenten vanuit verschillende disciplines en faculteiten met belangstelling voor de Chinese economie, maatschappij en politiek.

Het doel van de minor ChES is in de eerste plaats studenten inzicht te verschaffen in de diverse facetten van de Chinese economie en maatschappij aan de hand van diverse thema’s die variëren van de transitie naar een markteconomie, de economische geografie, de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, de moderne Chinese geschiedenis, de macro-economie, consumentisme en internationale relaties en handel.

Het programma is met name verbredend voor die studenten die in hun hoofdvakstudie op geen enkele wijze in aanraking komen met studieonderdelen op het terrein van China.

Het programma is interdisciplinair omdat docenten vanuit diverse disciplines (economie, politicologie, antropologie, sociologie, recht, internationale relaties) er in samenwerken, maar ook omdat de onderwerpen die aan bod komen niet specifiek aan één discipline zijn gebonden.

Maximum aantal deelnemers: 50

Studiegidsnummer: 5000MCHESN

Nummer studieactiviteit: 7813

Voertaal: Engels en Nederlands

Registratie: via EduXchange

LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023

TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester (in totaal 15 EC)

Verplichte vakken (10 EC)

Introduction to Contemporary China A: Politics, Economics, and Society of Modern China 5
Modern Chinese Economy and Development 5

Kies één van de onderstaande vakken keuzevakken (5 EC; let op! Kies in het eerste of het tweede semester minimaal één vak op niveau 300 of hoger):

Culture of Tibet 5
Chinese geschiedenis tot 1911 5
General Introduction to Art in China 5
China and the Global Political Economy 5
Introduction to Contemporary China B: Politics, Economics, and Society 5
Beginnend Chinees A voor studenten ChES 5

Tweede semester (in totaal 15 EC)

Verplicht vak (5 EC)

Modern Chinese History 5

Kies twee van de onderstaande vakken keuzevakken (10 EC; let op! Kies in het eerste of het tweede semester minimaal één vak op niveau 300 of hoger):

Filosofie & Religie van China 5
Literatuur & Kunst van China 5
Chinese taalkunde: typologie 5
Sociologie en antropologie van modern China 5
China and World Environment 5
Tibet: State and Society 5
Beginnend Chinees B voor studenten ChES 5

Keuzeruimte

Deze minor wordt alleen aangeboden als een pakket van 30 EC dat gevolgd kan worden gedurende een geheel academisch jaar, waarbij studenten 15 EC per semester volgen (minimaal 10 EC en maximaal 20 EC per semester).

Meer info

Informatie

 • Omvang: 30 EC (verdeeld over 2 semesters, zie opmerkingen)

 • Bedoeld voor: alle disciplines

 • Voertaal: Nederlands/ Engels

 • Website: n.v.t.

 • Coördinator: Drs. A.B. Amir

 • Informatie: minorcoördinator

 • Examencommissie: Chinastudies

 • Aanmelding:
  LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023
  TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023
  Schrijf je in voor de minoractiviteit via EduXchange (geldt voor alle studenten)
  Schrijf je vanaf juli apart in voor de vakken via MyStudymap (geldt alleen voor LEI studenten).

Opmerkingen

Deze minor wordt alleen aangeboden als een pakket van 30 EC dat gevolgd kan worden gedurende een geheel academisch jaar, waarbij studenten 15 EC per semester volgen (minimaal 10 EC en maximaal 20 EC per semester).