Studiegids

nl en

Chinese Economy and Society

De stormachtige ontwikkelingen in China van de laatste jaren hebben geleid tot een grote belangstelling voor China. Er is vrijwel geen land, regio, sector of specialisatie waar China niet een rol in speelt. Het BA programma Chinastudies van de faculteit Geesteswetenschappen is gebaseerd op kennis van de Chinese talen en culturen, waarin de “talige component” een grote rol speelt. De minor Chinese Economy and Society is opgezet om tegemoet te komen aan de student die algemeen geïnteresseerd is in China en die wil weten wat de Chinese ontwikkeling betekent voor zijn/haar vakgebied en loopbaan. Als keuzemogelijkheid kan men daarnaast een basiscursus Chinees volgen.
De minor Chinese Economy and Society is bedoeld voor studenten uit alle disciplines, in bezit van een propedeuse. De minor ChES staat expliciet open voor studenten vanuit verschillende disciplines en faculteiten met belangstelling voor de Chinese economie, maatschappij en politiek.

Maximum aantal deelnemers: 60
Studiegidsnummer: 5000MCHESN
Nummer studieactiviteit: 1420
Taal: Engels en Nederlands

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Inleiding tot het huidige China A: Politiek, economie en maatschappij 5
Modern Chinese Economy and Development 5

Kies één uit de onderstaande vakken (let op: in het eerste òf het tweede semester minimaal één vak op niveau 300 of hoger):

Chinese geschiedenis tot 1911 5
Contemporary China B: Politics, Economy and Society 5
PEIR Seminar Sino-Japanese Relations 5
Chinese Buddhism 5
Culture of Tibet 5
Literatuur en samenleving in het moderne China 5
Inleiding Chinees Recht 5
Traditions and Innovations: Art in medieval China 5
Beginning Chinese A for students ChES 5

Tweede semester

Modern Chinese History 5

Kies twee van de onderstaande vakken (let op: in het eerste òf het tweede semester minimaal één vak op niveau 300 of hoger):

PEIR Seminar International Politics and Economy of East Asia 5
Sociologie en antropologie van modern China 5
Chinese taalkunde: typologie 5
General Introduction to Art in China 5
Filosofie & Religie van China 5
Literatuur & Kunst van China 5
Tibet: State and Society 5
China and the Global Political Economy 5
Chinese films en het maatschappelijk debat 5
Beginning Chinese B for students ChES 5

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.
Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.
Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding tot het huidige China A: Politiek, economie en maatschappij 5
Modern Chinese Economy and Development 5

En kies één van de volgende:

Beginning Chinese A for students ChES 5
Shop till U drop, Buy till U die - Stedelijke Consumptiecultuur in China 5
Contemporary China B: Politics, Economy and Society 5

Meer info

Beschrijving

De stormachtige ontwikkelingen in China van de laatste jaren hebben geleid tot een grote belangstelling voor China. Er is vrijwel geen land, regio, sector of specialisatie waar China niet een rol in speelt. Het BA programma Chinastudies van de faculteit Geesteswetenschappen is gebaseerd op kennis van de Chinese talen en culturen, waarin de “talige component” een grote rol speelt. De minor Chinese Economy and Society (ChES) is opgezet om tegemoet te komen aan de student die algemeen geïnteresseerd is in China en die wil weten wat de Chinese ontwikkeling betekent voor zijn/haar vakgebied en loopbaan. Als keuzemogelijkheid kan men daarnaast een basiscursus Chinees volgen.
Het doel van de minor ChES is in de eerste plaats studenten inzicht te verschaffen in de diverse facetten van de Chinese Economie en Maatschappij aan de hand van diverse thema’s die variëren van de transitie naar een markteconomie, de economische geografie, de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, de moderne Chinese geschiedenis, de macro-economie, consumentisme en internationale relaties en handel. Dit inzicht wordt verder gecombineerd met een introductie op de expertise en vaardigheden uit de economie, met de expliciete aantekening dat hiervoor geen speciale economische voorkennis wordt vereist.
Het programma is verbredend voor die studenten die in hun hoofdvakstudie op geen enkele wijze in aanraking komen met studieonderdelen op het terrein van China.
Het programma is interdisciplinair omdat docenten vanuit diverse disciplines (economie, politicologie, antropologie, sociologie, recht, internationale relaties) er in samenwerken, maar ook omdat de onderwerpen die aan bod komen niet specifiek aan één discipline zijn gebonden.