Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Talenpanorama van het Midden-Oosten: taal, cultuur en politiek 5

Turks

Beginner's Turkish 1 5
Beginner's Turkish 2 5
Introduction to the Study of Islam 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Midden-Oosten 1 5

Turks

Inleiding Turkse literatuur 5
Pre-Intermediate Turkish 10
Turkish through Media 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Anthropology of the Middle East 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

History of Central Asia & Afghanistan 5
Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922) 5
De Geschiedenis van Marokko 5

Turks

Intermediate Turkish 10
Osmaans 1 5

Tweede semester

Buitenlandverblijf: Istanbul

Aan het Nederlands Instituut in Turkije - NIT - wordt een programma van 30 EC gevolgd.

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Seminar Midden-Oosten 2 5
Osmaans 2 5
Upper Intermediate Turkish 10

Kies twee van de volgende vakken.

Islam in the Modern World 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Language and Identity in the Middle East 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Rituals and Symbols of Islam 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Keuzeruimte 30

Eerste semester

Osmaans 1 5
Accentcollege: History and Culture of Modern Turkey 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Empire and Identity in the Turco-Persian World 5
International Relations of the Middle East (BA) 5
Comparative Literatures of the Middle East 5

Tweede semester

Seminar Midden-Oosten 3 5
BA eindwerkstuk Midden-Oostenstudies 10

Extra keuzevak:

Osmaans 2 5

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Arbeidsmarktoriëntatie Midden-Oostenstudies 5