Studiegids

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar maken de studenten intensief kennis met de Turkse taal. In het eerste semester wordt de grammatica van het moderne Turks bestudeerd. Ook worden de studenten getraind in het spreken en verstaan van het Turks. In het tweede semester wordt de actieve taalbeheersing verder getraind en wordt dieper inge¬gaan op de grammatica. Naast de taalcomponenten worden er ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan. Tijdens het seminar worden verschillende facetten van Turkije en de Turken bestudeerd en krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek en het schrijven van een werkstuk op het vakgebied.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Islamologie 5
Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Grammatica Turks 1 5
Grammatica Turks 2 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Literatuur van het Midden-Oosten 1 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1500-heden) 5
Teksten Turks 1 5
Conversatie Turks 1 5
Seminar Turks 1 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5
Culturele Antropologie van het Midden-Oosten 5
Conversatie Turks 2 5
Teksten Turks 2 5
Osmaanse geschiedenis en cultuur 5
Turkse literatuurgeschiedenis 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Teksten Turks 3 5
Conversatie Turks 3 5
Osmaans 1 5
Seminar Turks 2 5
Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Literaire Analyse 5
Islam en maatschappij 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 1 15
Seminar Turks 3 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 2 15
Eindwerkstuk BA Turks 10

Kies 1 van de 2 accentcolleges

Accentcollege: Modern Turkse Geschiedenis en Cultuur (1923-heden) 5
Accentcollege: Osmaanse teksten 5