Studiegids

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Omschrijving

Deze minor richt zich op het belang van cultuur voor het menselijk handelen. Cultuur heeft in deze context betrekking op de wijze waarop mensen een samenleving inrichten en betekenis toekennen aan verschillende aspecten daarvan zoals religie, politiek, economie, sexe-verhoudingen e.d.
Hoe wordt de culturele eigenheid gedefinieerd, in een wereld waarin stromen van personen, goederen en ideeën steeds omvangrijker worden? Hoe beïnvloedt cultuur het menselijk handelen, idealen, normen en waarden?
Deze minor biedt je inzicht in antropologisch-sociologisch onderzoek en theorieën op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Ook verwerf je kennis en vaardigheden om deze onderwerpen te analyseren en te vertalen naar de praktijk.

Aangezien CA-OS een zeer brede discipline is, bieden wij de mogelijkheid aan om keuzes te maken ten opzichte van de thema’s die je wilt bestuderen. Via deze keuzes kun je een brug slaan naar je hoofdstudie of naar de masteropleiding.

Studenten die graag Afrika of Zuidoost Azië willen bestuderen vanuit de antropologische benadering, kiezen dan voor de “Variant met regiostudie”.
Degenen die meer kennis willen verwerven van een van de sociologische basisthema’s (economie, religie, politiek of gender) en daarnaast sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden willen leren, kiezen voor de “Variant met onderzoeksmethoden”.

BELANGRIJK: De variant met onderzoeksmethoden is geschikt voor studenten van de opleidingen bij Faculteit der Geesteswetenschappen inclusief de International Studies, die na hun BA de master in antropologie willen doen. Deze minor dient als een pre-master.

Inschrijving

 • Voor de minor als geheel:
  Vanaf 1 mei tot 15 augustus 2016 is de inschrijven voor deze minor via uSis geopend: de studiegidscode in Usis is 6000MCAOSN.
  Voor beide minor-varianten en voor het keuzepakket van 15 EC schrijft men zich in op dezelfde studiegidscode in Usis, maar kiest vervolgens verschillende vakken.

 • Voor minorvakken en -tentamens:
  Inschrijfdata voor de vakken van de Minor CA-OS: website OSC-vakken
  Daarnaast is voor alle klassikale tentamens inschrijving in Usis verplicht. Inschrijving sluit 10 dagen voor het tentamen zelf en is daarna niet meer mogelijk. Lees op de website van de faculteit alles over de regels m.b.t. inschrijving voor de tentamens
  Bij vakken waar beoordeling d.m.v. opdrachten en papers plaatsvindt, is geen tentameninschrijving in Usis nodig.

Toegang

Maximum aantal deelnemers is 25.
Deze minor is in de eerste instantie bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden (met uitzondering van studenten die als hoofdstudie reeds CA-OS studeren) en studenten van TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Studenten van andere universiteiten kunnen ook deelnemen mits er voldoende plek is. Neem daarvoor tussen 15 en 31 augustus 2015 contact op met het Onderwijs servicecentrum (OSC) – zie de link rechts op de pagina.

Contact

 • Voor vragen over de inschrijving neem contact op met het Onderwijs Servicecentrum.

 • Voor inhoudelijke vragen over de minor en de aansluiting van de minor en de master CA-OS, bel de studiecoördinator Nina Osterhaus-Simic: 071 527 3450.

Variant met regiostudie

Deze variant wordt aanbevolen aan studenten die reeds een sociaal- of gedragswetenschappelijke studie volgen en dardoor al bekend zijn met methoden en technieken van onderzoek, maar aan de andere kant interesse hebben in Afrika of Zuidoost Azië.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Inleiding in CA-OS (10 ECTS) - kies twee vakken: óf CV+CG, óf CV+OOSP

Cultuur en vergelijking 5
Cultuur en globalisering 5
Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief 5

Antropologische regiostudie (10 ECTS) - kies één van deze vakken:

Antropologie en sociologie van Sub-Sahara Afrika 10
The Anthropology and Sociology of Modern Day South-East Asia 10

Verdiepingsmodule (10 ECTS) - kies één van deze vakken:

Contemporary Challenges in Environment & Society 10
Democracy, Human Rights and Social Change 10
Digital @nthropology: a Critical Take on Information Society 10
Duurzaamheid 10
Globalisering 10
Heritage Protection in a Global Context 10
Media Worlds 10
Migration and Citizenship 10
Race, Culture and Classification: the Anthropology of Discrimination 10

Variant met onderzoeksmethoden

Deze minorvariant wordt met name aanbevolen aan studenten die bij Geesteswetenschappen (Humanities) studeren, omdat hier een inleiding wordt aangeboden in sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Inleiding in CA-OS (10 ECTS) - kies twee vakken: óf CV en CG, óf CV en OOSP

Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief 5
Cultuur en vergelijking 5
Cultuur en globalisering 5

Antropologische velden (5 ECTS) - kies één van deze vakken:

Gender studies 5
Religie en moderniteit 5
Economie en cultuur: consumptie, distributie en productie 5
Politieke antropologie: een analyse van (on)macht 5

Onderzoeksmethoden in CA-OS (5 ECTS)

Research Methods in Cultural Anthropology 5

Verdiepingsmodule (10 ECTS) - kies één van deze vakken:

Contemporary Challenges in Environment & Society 10
Democracy, Human Rights and Social Change 10
Digital @nthropology: a Critical Take on Information Society 10
Duurzaamheid 10
Globalisering 10
Heritage Protection in a Global Context 10
Media Worlds 10
Migration and Citizenship 10
Race, Culture and Classification: the Anthropology of Discrimination 10

15 ECTS keuzepakket

Deze versie van de minor is bedoeld voor studenten die vanuit hun hoofdstudie geen 30 maar 15 ECTS hebben aan vrije keuzeruimte.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Inleiding in CA-OS (5 ECTS) - kies één van deze vakken:

Ongelijkheid en ontwikkeling in sociologisch perspectief 5
Cultuur en vergelijking 5

Antropologische velden, methoden óf regio's (10 ECTS) - kies 2x 5 EC of 1x10 EC aan vakken:

Gender studies 5
Religie en moderniteit 5
Economie en cultuur: consumptie, distributie en productie 5
Politieke antropologie: een analyse van (on)macht 5
Research Methods in Cultural Anthropology 5
Antropologie en sociologie van Sub-Sahara Afrika 10
The Anthropology and Sociology of Modern Day South-East Asia 10