Studiegids

nl en

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Inschrijving

U kunt zich vanaf 5 mei 2010 tot 15 augustus 2010 inschrijven voor deze minor via uSis. Ook studenten die alleen een deel van de minor willen volgen (een keuzepakket), moeten zich via uSis voor de minor als geheel inschrijven. De code in Usis is 6490MICAN.

Inschrijving voor cursussen die onderdeel uitmaken van de minor is niet nodig.

Omschrijving

Deze minor richt zich op het belang van cultuur voor het menselijk handelen. Cultuur heeft in deze context betrekking op de wijze waarop mensen een samenleving inrichten en betekenis toekennen aan verschillende aspecten daarvan zoals religie, politiek, economie, sexe-verhoudingen of gezondheidszorg.
Hoe wordt de culturele eigenheid gedefinieerd, in een wereld waarin stromen van personen, goederen en ideeën steeds omvangrijker worden? Hoe beïnvloedt cultuur het menselijk handelen, idealen, normen en waarden?
Deze minor biedt een overzicht van antropologisch-sociologisch onderzoek en theorieën op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Ook verwerf je kennis en vaardigheden om deze onderwerpen te analyseren en te vertalen naar de praktijk. Thema’s zijn o.a. cultuur en vergelijking (met enkele casestudies) en ontwikkelingsproblematiek.

Maximum aantal deelnemers: 25