Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Life Science and Technology master programma

The Master’s programme of Life Science and Technology consists of the following specialisations:

  • Life Science Research and Development

  • Life Science Based Business Development

  • Life Science and Communication

  • Life Science and Education

Details about the Programme and organisation can be found at:
MSc Programmes at the Leiden Institute of Chemistry