Studiegids

nl en

Cususoverzicht Classics

Beschrijving

De klassieke oudheid staat volop in de belangstelling en biedt veel aanknopingspunten
voor studenten uit allerlei vakgebieden. Niet alleen in de Europese talen en literatuur,
maar ook in bijvoorbeeld de wiskundige en juridische hoek kan je nog duidelijk zien hoe
de klassieken het latere denken beïnvloed hebben. Dit keuzepakket biedt je een kennismaking met de inspirerende cultuur van de Griekse en Romeinse oudheid, en met de talen waarin die cultuur en literatuur tot uitdrukking kwamen.

In het keuzepakket Classics besteed je een aantal ects aan de talen Grieks of Latijn.
Daarnaast volg je een aantal cultuurhistorische vakken. Je kan daarbij kiezen uit een
overzichtscollege oude geschiedenis, mythen, antieke wijsbegeerte, of receptie van de
klassieke literatuur.
Met kennis van de talen als sleutel tot de antieke wereld en met de overzichtscolleges
van de cultuurhistorische vakken krijg je een compleet en interdisciplinair beeld van de
oudheid. Je breidt je kennis van de klassieke oudheid uit, en komt in aanraking met een
heel nieuw vakgebied.

Kennis van het Grieks en/of Latijn is niet noodzakelijk. Als je op de middelbare school
eindexamen in (één van beide) klassieke talen hebt gedaan kan je die kennis consolideren
en uitbreiden via eerstejaarsvakken van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur.
Als je nog nooit eerder met de klassieke talen in aanraking bent gekomen volg je een
speciale cursus Grieks of Latijn.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Talencomponent (20 ects). Keuze uit:

Classics in Translation Grieks 5
Grieks voor niet-classici 20
Keuzevak Classics in Translation Latijn 5
Latijn voor niet-classici 20

Cultuurhistorische component (10 ects). Keuze uit:

Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato 5
Keuzevak Erflaters van onze beschaving: klassieke meesterwerken in de Europese literatuur 5
Oude Geschiedenis Griekenland/ Rome 5
Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: Van Aristoteles tot en met Neoplatonisme 5
Wereldmythen en hun betekenis (Hoorcollege) 10

Meer info

Algemene informatie

Binnen het keuzepakket Classics volg je 20 ects aan talen (Grieks of Latijn), en 10 ects aan cultuurvakken. De cursussen Grieks en Latijn voor niet-classici kan je doen als je nog nooit (of heel weinig) Grieks/ Latijn op de middelbare school hebt gehad.

Als je al wel eindexamenniveau in Grieks of Latijn hebt, kan je in semester 2 instromen bij deze bijvakcursussen. Vanaf dan worden originele teksten gelezen (in iets aangepaste vorm). In semester 1 kan je bij Classics in Translation onderdelen doen. Als je eindexamenniveau in een van beide klassieke talen hebt, kan je er ook voor kiezen mee te doen met de reguliere eerstejaars vakken van Grieks of Latijn. Let wel: dit zijn pittige vakken die volledig uit aanschuifonderwijs bestaan. Als je aan deze vakken wilt meedoen moet je voor aanvang van het collegejaar met de studiecoördinator GLTC contact opnemen (j.kars@hum.leidenuniv.nl).