Studiegids

nl en

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: Van Aristoteles tot en met Neoplatonisme

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Dit vak is een verplicht onderdeel van het BA2-programma GLTC. Keuzevakstudenten kunnen dit vak volgen na het succesvol afronden van het Overzichtscollege Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato (BA1).

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de antieke wijsbegeerte na Plato: Aristoteles, de Hellenistische scholen (Stoa, Epicurisme en Scepticisme), en tot slot het Neoplatonisme, met speciale aandacht voor Plotinus.

Leerdoelen

De kandidaat beschikt over overzichtskennis van de antieke filosofie van Aristoteles tot en met het Neoplatonisme alsmede over kennis van een elementair filosofisch begrippenapparaat. De kandidaat beschikt over elementaire kennis en inzicht in de methode en heuristiek van de antieke wijsbegeerte.
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijke toetsing aan het eind van het blok

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om cursusmateriaal beschikbaar te stellen en studenten te informeren.

Literatuur

  • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (third edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2005.

  • Reader primaire teksten in vertaling (beschikbaar gesteld via Blackboard)

  • F.A.J. de Haas e.a., Handboek Antieke Wijsbegeerte, Een handboek (beschikbaar gesteld via Blackboard).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dr. R. M. van den Berg.