Prospectus

nl en

Bedrijfswetenschappen

Please note: the minor Bedrijfswetenschappen is taught in Leiden in Dutch. If you would like to follow it in English (at the Campus The Hague), you will need to follow this link to go to the English-taught minor Business Administration.

See this website for more information about minors.

Minor Bedrijfswetenschappen

Omschrijving

De minor Bedrijfswetenschappen leert je bedrijfswetenschappelijke vaardigheden aan die van belang zijn voor je toekomstige carrière. In veel bedrijven is behoefte aan mensen die kennis van hun vakgebied koppelen aan bedrijfswetenschappelijke kennis en managementvaardigheden. De minor Bedrijfswetenschappen in combinatie met je eigen studie biedt deze kans!

De minor richt zich onder andere op strategische, financiële en marketingvraagstukken die zich binnen organisaties kunnen voordoen. De minor onderscheidt zich in didactiek door aandacht voor (academische) vaardigheden, interdisciplinariteit en het aanleren van bedrijfswetenschappelijke kennis die van belang zijn in je verdere carrière.

Het interdisciplinaire karakter van deze minor is zichtbaar door de diverse groep studenten en het brede aanbod aan vakken. In de werkgroepen pas je kennis toe op bedrijfskundige vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap, marketing en verandermanagement.

Deze minor wordt aangeboden door de afdeling Bedrijfswetenschappen, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Op onze afdeling werken enthousiaste docenten uit verschillende disciplines, zoals ondernemerschap, marketing, finance, organisatie, strategie en de gedragswetenschappen..

Gezien de opbouw van het programma gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 EC volgen. Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student de volgende cursus te volgen:

 • Entrepreneurship and Innovation (5 EC, semester 1 blok 1)

Daarnaast dienen studenten 2 van de onderstaande 5 vakken te volgen:

 • Marketing Management (5 EC, semester 1, blok 1)

 • Business Analytics (5 EC, semester 1, blok 2)

 • Strategic Management & Leadership (5 EC, semester 2, blok 3)

 • Entrepreneurial Finance (5 EC, semester 2, blok 3)

 • Turnaround Management and Bankruptcy Law (5 EC, semester 2, blok 4)

Deze vakken worden, eenmaal behaald, als keuzevakken op je diploma vermeld.

Inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf maandag 3 mei 2021 om 13:00 uur aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MBEDRN (St. act. nr. 1033).
Het rooster van deze minor is nog niet bekend.

Details

 • Locatie: Faculteit der Rechtsgeleerdheid - Universiteit Leiden

 • Taal: Nederlands

 • Maximum aantal deelnemers: 190

 • Contact: Secretariaat Bedrijfswetenschappen

 • Emailadres: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Course EC Semester 1 Semester 2

semester 1

Entrepreneurship and Innovation 5
Marketing Management 5
Business Analytics 5

semester 2

Strategic Management & Leadership 5
Entrepreneurial Finance 5
Turnaround Management and Bankruptcy Law 5