Prospectus

nl en

Natuurkunde en Wiskunde (dubbele bachelor)

Naast de dubbele propedeuse Natuurkunde en Wiskunde bestaan er drie andere mogelijkheden

De combinatiestudies Natuurkunde en Sterrenkunde en Natuurkunde en Wiskunde duren drie jaar en leveren twee bachelordiploma’s op (een van elke opleiding). De gecombineerde opleiding Natuurkunde en Informatica geldt alleen voor het eerste jaar en leidt alleen tot een dubbel propedeuse diploma.

Studentenwebsite Natuurkunde Studentenwebsite Wiskunde

Studieadviseur Natuurkunde Hara Papathanassiou
Studieadviseurs Wiskunde: Dr. O. van Gaans (bachelor mathematics, 1st year) Dr. C.C.C.J. Kalle (bachelor mathematics, 2nd and 3rd year)

First Year

Course EC Semester 1 Semester 2
Analyse 1 6
Analyse 2 6
Diffusie 3
Electric and Magnetic Fields 5
Experimentele Natuurkunde deel I 3
Experimentele Natuurkunde deel II 3
Introductie Moderne Natuurkunde 6
Klassieke Mechanica a 5
Lineaire Algebra 1 6
Optica 5
Presenteren en Communiceren 1
Programming 6

Wiskundevakken:

Algebra 1 6
Caleidoscoop 6
Inleiding Kansrekening 6
Wiskundige structuren 6

1 Keuzevak:

Physics of Life (from DNA to protein) 3
Fysica van Moderne Technologie 3
Introduction to Astrophysics 4

Second Year

Course EC Semester 1 Semester 2
Classical Electrodynamics 4
Classical Mechanics b 3
Introduction to Solid State Physics 3
Lineaire algebra 2 6
Modern Astronomical and Physics Research 1
Modern Physics Research 1
Physics Experiments 1 3
Physics Experiments 2 5
Physics Experiments 3 2
Quantum Mechanics 1 6
Quantum Mechanics 2 5
Statistical Physics 1 6

Wiskundevakken:

Complex analysis 6
Gewone Differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Inleiding statistiek 6
Introduction to measure theory 3
Seminarium presenteren en communiceren 3
Topologie 6

Keuzevak Wiskunde (6 EC)::

Wiskunde

Algebra 2 6
Algebra 3 6
Projectieve meetkunde 6
Random walks 6
Stochastische Besliskunde 6

Third Year

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelor project: Research, Thesis and Presentation (N+W) 24
Research Skills and Scientific Integrity 3

Vrije keuzeruimte (12 EC):

Zie tab Keuzevakken

Wiskundevakken (30 EC)

5 Wiskunde vakken van 6 EC uit het 3de jaar Wiskunde

Electives

Course EC Semester 1 Semester 2

De Vrije keuzeruimte (12 EC) wordt, in overleg met de studieadviseur, ingevuld door een minor of keuzevakken uit onderstaand overzicht:

Minor

Overzicht minoren UL Overzicht minoren TU Delft Overzicht minoren EUR

Keuzevakken (12 EC)

Astronomical Relativity 6
Building Blocks of Matter 6
Data Science 6
Econophysics 6
Experimental Projects 6
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 6
Machine Learning 6
Magnetic Resonance Phenomena 6
Mathematical Methods of Physics 6
Molecular Biology for Physicists 3
Numerieke Wiskunde 6
Physics of Elementary Particles 6
Physics of Energy 3
Physics of Life (from Motors to Nerve Pulses) 6
Relativistic Electrodynamics 3
Radiative Processes 6
Statistical Physics 2 6
The Electronic Structure of Solids 6

Career Perspective

Arbeidsmarktvoorbereiding & Oriëntatie
Tijdens de opleiding Natuurkunde willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast technische skills ook 'transferable skills' ontwikkelt. Daarom zijn er per vak in de e-studiegids leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou 'transferable skills' bij te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken, redeneren en beargumenteren en innovatie, intrapersoonlijke vaardigheden zoals flexibiliteit, initiatief, waardering van diversiteit en metacognitie en interpersoonlijke vaardigheden zoals communicatie, verantwoordelijkheid en conflictoplossing. Het zijn kortom vaardigheden die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Alhoewel, deze 'transferable skills' moeilijk meetbaar zijn, is het wel belangrijk om je bewust te worden van welke skills je al bezit en welke je nog wilt leren. Ze bepalen hoe je je werk en je leven benadert en zijn daarom belangrijk bij het uitstippelen van je eigen studieloopbaan en carrière.

Naast de voorbereiding is er ook veel ondersteuning bij het maken keuzes die van invloed zijn op jouw carrière. Je wordt gestimuleerd om na te denken over wat je wilt, wat je kunt en hoe je je doelen bereikt. Door gedurende de hele bacheloropleiding actief met reflectie en oriëntatie bezig te zijn kun je weloverwogen en gemotiveerde keuzes maken over het vervolg tijdens en na je bacheloropleiding.
Er worden verschillende workshop en cursussen georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en allerlei activiteiten rondom carrière keuzes. Je krijgt dan de mogelijkheid om na te denken over zaken zoals:

 • Over welke skills (vaardigheden) beschik ik al en welke kan ik nog leren?

 • In welke onderwerpen wil ik me verder specialiseren?

 • Welk onderwerp kies ik voor mijn Bachelor Research Project?

 • Welke keuzevakken passen bij mijn wensen voor de toekomst?

 • Wat wil ik naast mijn studie nog meer leren?

 • Welke masteropleiding wil ik gaan doen en waarom?

 • Waar wil ik later gaan werken?

 • Hoe presenteer ik mijzelf tijdens het solliciteren en op netwerkevenementen?

 • Hoe bouw ik een netwerk op en hoe doe je dat, netwerken?

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek (zie rooster)

 • Midterm reflection and Career Orientation als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Leiden University Mentor Network

 • Vakspecifieke congressen (Physics@Veldhoven, Fysica, Nederlandse Astronomen Conferentie)

 • Masterdag

 • Physics Science Day

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Bedrijfsbezoeken en bedrijvendiners

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven

LU Career Zone
De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van hun (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie een tools, zoals professionele tests om je persoonlijke profiel te schetsen en sollicitatietips. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk
De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentornetwerk in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.
Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde

Contact
Vragen over je (studie)loopbaan keuzes? Maak een afspraak met de studieadviseur Natuurkunde