Prospectus

nl en

Numerieke Wiskunde

Course
2020-2021

Op dit moment staat hier nog de oude omschrijving

Omschrijving

Numerieke wiskunde houdt zich bezig met methoden voor het getalsmatig, bij benadering oplossen van wiskundige problemen, die niet (gemakkelijk) exact kunnen worden opgelost.

In dit college worden numerieke methoden behandeld voor het oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen, en een eenvoudige partiele differentiaalvergelijking (de instationaire warmtevergelijking). Voorts worden enkele numerieke methoden behandeld die ook buiten de context van differentiaalvergelijkingen kunnen worden gebruikt: interpolatie, numerieke integratie, en oplosmethoden voor niet-lineaire vergelijkingen.

Het gebruik van numerieke programmatuur (MATLAB) vormt een wezenlijk onderdeel van de leerstof.

Onderwijsvorm

Wekelijks twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege/practicum

Voorkennis

Analyse 1 en 2, Lineaire algebra 1 en 2

Literatuur

Numerical methods for ordinary differential equations van C. Vuik, F.J. Vermolen, M.B. van Gijzen en M.J. Vuik.
ISBN 9789065623737

Opmerking

Dit vak is verplicht voor studenten met enkele bachelor Wiskunde, maar een keuzevak voor studenten met dubbele bachelor Wiskunde met Natuurkunde, Sterrenkunde of Informatica.