Prospectus

nl en

Pedagogische Wetenschappen: Academische Pabo Leiden

Academische Pabo Leiden (deel Pedagogische Wetenschappen)

Hartelijk welkom bij de Academische Pabo Leiden. Deze combinatiestudie wordt verzorgd in samenwerking met de Pabo Hogeschool Leiden. Het programma van de Academische Pabo bestaat voor een deel uit vakken van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en voor een deel uit vakken van de Pabo Hogeschool Leiden.

De beschrijvingen van de vakken die verzorgd worden door het Instituut Pedagogische Wetenschappen vind je hieronder. Raadpleeg de website van Pedagogische Wetenschappen voor het rooster van de universitaire vakken.

Op de universitaire vakken van de Academische Pabo is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2019-2020 van toepassing. In de OER en in de Regels en richtlijnen zijn alle regels die in de opleiding tijdens het collegejaar 2019-2020 van kracht zijn vastgelegd.

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken en tentamens waaraan je deel wilt nemen moet je je afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis. Houd de deadlines die van kracht zijn goed in de gaten!

Op onze website vind je alle informatie over een goede start van de Academische Pabo