Prospectus

nl en

Gezinspedagogiek

Course
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In dit onderdeel wordt de ontwikkeling van het kind in het gezin bestudeerd, en de vraag of en hoe die ontwikkeling door ouders, grootouders, andere opvoeders en bijvoorbeeld door broers en zussen of door leeftijdgenoten wordt beïnvloed of misschien vooral genetisch is vastgelegd. Er wordt bekeken wat de invloed is van moderne gezinsvormen (bijvoorbeeld gezinnen met twee ouders van hetzelfde geslacht, of een gezin dat tot stand is gekomen met behulp van IVF of donorconceptie) op de ontwikkeling van kinderen, en welke rol cultuur en sociaal economische status spelen. Ook de invloed van (soms onverwachte) veranderingen binnen het gezin, zoals echtscheiding, worden besproken. De nadruk ligt op ‘normale’ kinderen in hedendaagse gezinnen.

Leerdoelen

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges. De literatuur wordt toegelicht en er wordt verdieping en verbreding gegeven aan de hand van wetenschappelijke artikelen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

De collegestof zal voorafgaand aan het desbetreffende college op Blackboard verschijnen evenals mededelingen over de colleges.

Literatuur

Golombok, S. (2015). Modern families: Parents and children in new family forms. Cambridge University Press.

Van der Horst, F., Lucassen, N., Kok, R., Sentse, M., Jooren, L., & Luijk, M. (2016). Opgroeien in het hedendaagse gezin. Houten: LannooCampus.

Er zal tevens gebruik worden gemaakt van recente wetenschappelijke artikelen. Deze worden nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Met algemene vragen over het vak Gezinspedagogiek kunt u terecht bij Dr. L. van Rosmalen