Prospectus

nl en

History

Opzet Pre-master History
Eerste semester

Tweede semester

  • Historiografie en geschiedfilosofie 5 ECTS (verplicht)

  • Seminar 10 ECTS (keuze) zie: Overzicht seminars

  • BA Eindwerkstuk/Seminar 15 ETCS

Toelichting
Het werkcollege, seminar en het eindwerkstuk moeten uit dezelfde richting komen (bijv. Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, enz. Zie Hoofdrichtingen en Specialisaties ) en in deze volgorde afgerond worden. Hieronder vindt u het programma in voltijd.
Indien het programma in deeltijd gevolgd wordt, verdient het aanbeveling het werkcollege + Wetenschapsfilosofie + één verdiepingsvak in het 1e semester op te nemen, het seminar + Historiografie + één verdiepingsvak in het 2e semester en het Eindwerkstuk + één verdiepingsvak in het 3e semester.
N.B. De meeste colleges worden overdag aangeboden.

Dit programma is uitsluitend bedoeld voor degenen die minimaal beschikken over een tweedegraads lesbevoegdheid geschiedenis en geeft toegang tot het MA-programma History. De totale studielast is 60 ECTS.

De pre-master heette voorheen schakelprogramma. Schakelprogramma’s van voorgaande jaren voor deze opleiding vind je in het Archief schakelprogramma’s