Prospectus

nl en

Historiografie en geschiedfilosofie

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Otterspeer) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van case studies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie. Daartoe stellen de docenten elke week één invloedrijke historicus centraal (Tacitus, Valla, Huizinga, Braudel en anderen). In het eerste uur van ieder college wordt deze historicus in zijn historiografische context geplaatst. Wat voor type geschiedschrijving beoefende Tacitus? Voor welke historiografische stroming was Valla representatief? Wat zegt Huizinga ons over cultuurgeschiedenis in de vroege twintigste eeuw, of Braudel over de sociale en economische geschiedenis die halverwege de twintigste eeuw zoveel terrein won? Met behulp van diezelfde historicus wordt vervolgens in het tweede uur een geschiedfilosofisch probleem geïllustreerd. Wat laat Tacitus ons zien over de aard van historische interpretatie? Wat is de waarheid waarnaar Valla op zoek was? Wat toont Huizinga’s Herfsttij der Middeleeuwen ons over de rol van verbeelding in historische kennis? En hoe kunnen sociaalwetenschappelijke theorieën als die van Braudel een rol spelen in historisch onderzoek?

Leerdoelen

Kennis opdoen van de geschiedenis van de geschiedwetenschap; inzicht verwerven in belangrijke historiografische stromingen en geschiedtheoretische problemen; vaardig worden in het relatief zelfstandig verwerken van handboekliteratuur.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Diagnostische toets halverwege het semester;

  • schriftelijk tentamen met essayvragen na afloop van de cursus

Blackboard

Powerpoint-presentaties gebruikt tijdens de hoorcolleges worden op Blackboard aangeboden.

Literatuur

Reader

Aanmelden

Via uSis

Contact

Prof. dr. W. Otterspeer, dr. H.J. Paul