Prospectus

nl en

Musea, Erfgoed en Collecties

Wat we bewaren en hoe we dat presenteren (én wat we niet bewaren of niet presenteren), is nauw verbonden met onze identiteit en cultuur. Over tentoonstellingen kunnen felle maatschappelijke discussies ontbranden. Na maatschappelijke omwentelingen veranderen ook de musea. Koloniale geschiedenis is Volkenkunde geworden. In deze minor maken studenten kennis met de maatschappelijke en academische debatten over musea, collecties en andere vormen van materieel erfgoed. Studenten krijgen inzicht in verschillende tentoonstellingsconcepten, visies op collectiebeheer, en ethische vraagstukken verbonden met musea en erfgoed. De minor bereidt voor op de bestaande MA-specialisatie ‘Museums and Collections’ van Kunstgeschiedenis en de bestaande MA-specialisatie ‘Heritage Management in a World Context’ van Archeologie, maar is ook relevant voor studenten uit andere disciplines. In de minor gaat het om erfgoed van allerlei aard – dus niet alleen de kunstmusea, maar ook (natuur)historische musea, volkenkundige musea, en andere collecties. Lees verder

Maximum aantal deelnemers: 25

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10

Kies één uit de volgende drie:

Beeldhouwkunst als museumcollectie 10
Bronnen van kennis: universitaire bibliotheek- en museumcollecties 10
Culture and Comparison 1: Introduction 5

Tweede semester

Afhankelijk van achtergrond student kiest de student cursussen met een omvang van 15 ECTS

Archaeological heritage management 1 5
Excursiewerkcollege Berlijn 10
Paper (niveau 200) 5
Paper (niveau 300) 5
Readinglist MEC 5

More info

Minor: voor Leidse studenten, geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: voornamelijk Nederlands: één Engelstalige cursus
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: dr. M.A. (Nana) Leigh
Informatie: dr. M.A. (Nana) Leigh of 071 527 2653
Aanmelding: via uSis

Beschrijving

De hoorcollegereeks ‘Musea, Erfgoed en Collecties (Museums, Heritage and Collections) (10 ects) vormt voor alle studenten de basis van de minor. Deze cursus (in het Engels gegeven) richt zich op de academische reflectie op het verzamelen, beheren, presenteren en conserveren van cultureel erfgoed en musea in nationale en internationale context. Het gaat om theoretische, culturele en normatieve kwesties, zoals die zichtbaar worden in de historische ontwikkeling van musea en erfgoedinstellingen, en in maatschappelijke, ethische en theoretische debatten over de hedendaagse museale praktijk.
De studenten verdiepen zich vervolgens in een of meer van deze aspecten in cursussen vanuit verschillende disciplines, zoals de archeologie, de kunstgeschiedenis, en de wetenschapsgeschiedenis; de minor wordt gedragen door drie faculteiten (Sociale Wetenschappen, Archeologie, Geesteswetenschappen).
Maximum aantal deelnemers: 25