Prospectus

nl en

Neerlandistiek: Oudere Nederlandse letterkunde

Dit is een specialisatie van de Master Neerlandistiek

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

20 EC scriptie
20 EC vakken binnen de specialisatie
10 EC in het verlengde van de specialisatie
10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen de specialisatie gegeven worden.

Binnen Oudere Letterkunde zijn twee specialisatiethema’s ontwikkeld:

(1) Intertekstualiteit
(2) Middelnederlandse tekstcultuur

Kijk onder het tabblad Meer info voor uitgebreidere informatie over de twee specialisatiethema’s.

Te volgen cursussen:

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Allegorie in de Nederlandse literatuur van ca. 1300 tot 1800 10
Letters as loot: confiscated letters reveal the ‘ordinary language’ 10
Intertextuality in M. Nijhoff’s poetry 10
Dutch Migrant Authors in Asia 10

Tweede semester

Mediëvisme en oriëntalisme bij Louis Couperus 10
Translation Studies 10
Historische sociolinguïstiek: terug naar de bronnen 10.00
Scriptie MA Neerlandistiek 20

More info

(1) Intertekstualiteit

In dit specialisatiethema worden studenten vertrouwd gemaakt met de theoretische uitgangspunten en de toepassingen van het intertekstuele lezen, en daarmee geoefend in een staande interpretatiepraktijk. Het jaarlijkse aanbod van vier MA-cursussen ligt voor de ene helft op het terrein van de oude en voor de andere helft op het terrein van de moderne letterkunde. Combinatiecursussen zijn overigens mogelijk. Met de sectie letterkunde van de zusteropleiding aan de Universiteit van Amsterdam is overeenstemming bereikt op basis van een paritaire inbreng.

Programma
Het programma van 60 ECTS ziet er als volgt uit:

Een literair-theoretische kern van 2 MA-werkgroepen van 10 ECTS elk, specifiek gericht op de intertekstuele analyse van Nederlandstalige literaire teksten uit alle eeuwen
Twee aanvullende MA-werkgroepen van 10 ECTS elk uit het aanbod van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit van Amsterdam
Een scriptie van 20 ECTS

Ook is het mogelijk om een stage of onderzoeksopdracht (10 ects) uit te voeren.

(2) Middelnederlandse tekstcultuur

In de middeleeuwse wereld van het handgeschreven woord was literatuur onderworpen aan heel eigen wetten. Met ieder nieuw exemplaar veranderde een tekst. Kopiisten namen zoveel vrijheid bij het overschrijven dat ze in de huid van de auteur leken te kruipen. Boekdrukkers zetten soms de drukpers stil om wijzigingen aan te brengen in het zetsel. Allen waren betrokken in een tekstcultuur waarin kennisoverdracht en literatuur – lering en vermaak – direct samengingen en allerlei onverwachte of nu ondenkbare verbanden aangingen.

Als MA-specialisatiethema is Middelnederlandse tekstcultuur gericht op de processen van productie, transmissie en receptie van literatuur tegen de achtergrond van het middeleeuwse ideeënverkeer en binnen de materiële context van de handschriften en vroege drukken. Waarom werden teksten verzameld in één handschrift? Hoe en waarom werd literatuur verspreid en bewaard? Hoe veranderden teksten van handschrift naar druk? Hoe functioneerden teksten als transportmiddel voor meningen, ter bevordering van informatievoorziening en als uitdrukking van emoties? Welke doelen diende literatuur in een ver verleden, en wat is er nu nog over van dit erfgoed – zowel materieel als ideologisch en retorisch?

Programma
Het programma van 60 ECTS ziet er als volgt uit:

Twee MA-werkgroepen Middelnederlandse letterkunde van 10 ECTS elk
Een onderzoeksstage bij de Leidse Universiteitsbibliotheek, afd. Westerse handschriften – Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, of een tutorial (10 ECTS).
Een MA-werkgroep Middeleeuwen van 10 ECTS, in overleg te kiezen bij de Opleiding Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Book and Digital Media Studies, één van de Taal en Cultuur-opleidingen, Filosofie of Godsdienstwetenschappen. Ook een MA-werkgroep Taalkunde, mits gericht op de Middeleeuwen, behoort tot de mogelijkheden
Een scriptie van 20 ECTS

Zie voor de inhoudelijke beschrijving van de colleges onder Te volgen cursussen.