Prospectus

nl en

Allegorie in de Nederlandse literatuur van ca. 1300 tot 1800

Course
2012-2013

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is toegankelijk voor MA-studenten Neeerlandistiek en voor studenten uit andere opleidingen (als Duits, Engels, Frans, Italiaans, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Religieuze Wetenschappen en Wijsbegeerte).

Beschrijving

Allegorie is overal: in metaforen en personificaties, als een ordeningsprincipe of een interpretatiekader. Alle vormen komen voor in literatuur, soms ook binnen één tekst, toneelstuk of verhaal. In deze werkgroep bestuderen we de vele en verschillende relaties tussen beeld en betekenis aan de hand van Nederlandse teksten uit de periode van ca. 1300 tot 1800. Aan bod komen verhalende teksten, zinnespelen, emblematiek, poëzie en proza, seculiere en religieuze beeldspraken. We kijken naar het gebruik van allegorie als retorische figuur, als poëtisch taalgebruik, exegetisch principe en als middel waarmee auteurs en lezers greep wilden krijgen op de werkelijkheid. We gaan op zoek naar allegorische voorstellingen die de eeuwen hebben overleefd.

Leerdoelen

  • Kennis: Studenten vergroten hun kennis van de allegorie in de Nederlandse literatuur van 1300-1800, door het bestuderen van uiteenlopende literaire teksten en aan de hand van nationale en internationale secundaire literatuur. * Inzicht: Studenten verwerven inzicht in de geschiedenis en het gebruik van de allegorie als retorische figuur, voorstellingswijze en interpretatiemodel. Ze vormen zich een idee van de veranderende opvattingen en toepassingen van het concept in Nederlandstalige seculiere en religieuze literatuur (van ca. 1300-1800) en in tekst en beeld aan de hand van recente internationale handboeken.

  • Vaardigheden: Deelnemers leren teksten te analyseren aan de hand van diverse benaderingswijzen van de allegorie en verwante ideeën over media, meditatie, toneel en epiek. Zij verrichten individueel onderzoek en presenteren hun resultaten in een voordracht en een werkstuk.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (2 uur per week)

Toetsing

  • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

  • presentatie en prepaper (15%)

  • Werkstuk (70%)

Als het eindcijfer onvoldoende is moet het eindwerkstuk herkanst worden.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling.

Literatuur

Uitgangspunt voor dit college vormt deel III (‘Literary allegory: philosophy and figuration) uit The Cambridge Companion to Allegory (eds. Rita Copeland en Peter T. Struck). Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Dit boek is digitaal beschikbaar via de UBL.

De overige literatuur wordt opgegeven tijdens het college.

Aanmelden

Via Usis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet toegankelijk voor a la carte en contractonderwijs

Contact

Olga van Marion, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, Van Eyckhof 1, kamer 202 A) – o.van.marion@hum.leidenuniv.nl – 071-5272128
Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A) – g.warnar@hum.leidenuniv.nl – 071-5272159