Prospectus

nl en

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Pensum 5

Accentvakken. Keuze uit:

Accent Kunst en Materiële cultuur 2 5
Linguistics: Introduction in to Cognitive Linguistics of Indonesian 5
‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode 5

Kerncurriculum naar keuze

Studenten kiezen één kerncurriculumvak:

Kerncurriculum: Area Studies 5
Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap 5
Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschap 5
Kerncurriculum: Inleiding literatuurwetenschap 5
Kerncurriculum: Inleiding taalwetenschap 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kerncurriculum: World Art Studies 5

Tweede semester

Indonesian 6: Language and Communication 3 5
BA eindwerkstuk Talen en Culturen van Indonesië 10

Beide semesters (per semester 15.0 EC)

Keuzeruimte (Talen en culturen van Indonesië) 30

More info

Doel van de opleiding
Aansluitende programma’s
Het programma
BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

2010-2011

Doel van de opleiding

De algemene doelstelling van de opleiding is het aanleren van:

  • algemene kennis van en inzicht in de structuur en historische ontwikkeling van Austronesische talen, met name het Indonesisch en Javaans;

  • algemene kennis van en inzicht in de literaturen en andere cultuuruitingen, alsmede de geschiedenis en kunstgeschiedenis van Indonesië, en in mindere mate van Zuidoost-Azië;

  • praktische taalvaardigheid van het Indonesisch en het Javaans en

  • algemene academische vaardigheden, zoals het opzoeken en selecteren van materiaal, het formuleren van relevante vragen binnen bepaalde theoretische kaders, het (met behulp van moderne technieken) presenteren van resultaten in schriftelijke en mondelinge vorm.

De opleidingsdoelen voor het disciplinaire onderwijs zijn:

  • globale kennis van en inzicht in theorieën van tekstwetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis en

  • toepassen van die theorieën naar aanleiding van bepaalde vraagstellingen.

Zie ook: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Talen en culturen van Indonesië geeft rechtstreekse toegang tot de eenjarige masteropleiding Indonesian Studies. Studenten kunnen, afhankelijk van hun resultaten, ook toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Asian Studies. Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de inschrijvingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Het programma:

Tweede en derde jaar

Studenten krijgen aan het begin van hun twee jaar gedurende zeven weken een intensieve taalcursus in Indonesië. Voor studenten die om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn in die periode naar Indonesië bestaat de mogelijkheid om via onderwijs en zelfstudie dit onderdeel van het taalverwervingstraject af te ronden.
In alle se¬mesters wordt aandacht geschonken aan uitdrukkingsvaardigheid en schrijfvaardigheid.

In het laatste jaar van het bachelorprogramma kunnen studenten kiezen voor een begin van specialisatie (die verder in het masterprogramma kan worden uitgebouwd) op het gebied van taal- of letterkunde, geschiedenis, godsdienst of kunst en materiële cultuur.

Bindend studieadvies (BSA)
Voor meer informatie over de BSA-regeling zie: http://www.studenten.leidenuniv.nl/rechtspositie-en-regelingen/

Keuzeruimte
In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een keuzeruimte van 30 ec (15 ec per semester). Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte/.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 180 ec hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA-eindwerkstuk voldoende hebben afgerond.
Het BA-eindwerkstuk is gebaseerd op literatuur- en/of bronnenonderzoek. Het onderwerp van het werkstuk dient aan te sluiten bij een van de werkcolleges van het derde jaar. Studenten worden bij het maken van het eindwerkstuk begeleid door een docent bij de opleiding Talen en culturen van Indonesië. De zwaarte van het eindwerkstuk is 10 ec, wat betekent dat het ongeveer 8500 woorden omvat. Studenten die aan het eind van het lopende studiejaar wensen af te studeren, dienen in de eerste helft van juni een eerste complete versie van hun eindwerkstuk in te leveren. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden op www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/.