Prospectus

nl en

Kerncurriculum: Inleiding taalwetenschap

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

De kerncursus Inleiding Taalwetenschap behandelt taal als verschijnsel en geeft een indruk van verschillende vormen van taalwetenschappelijk onderzoek en de daarmee samenhangende methodische benaderingen. Deze methodiek komt aan bod in praktisch gerichte vraagstellingen: Hoe benader je taal, welke vragen kun je stellen? Welke grondbegrippen moet je daarvoor in elk geval kennen? Hoe past ‘mijn taal’ in het spectrum van talen. etc. Via een probleemgestuurde aanpak worden studenten gestimuleerd om taal te gaan observeren en analyseren. De volgende onderwerpen worden behandeld: het woord, klanken, taalverwerving, schrift, de zin, typologie en taalfamilies, taalvariatie en taalverandering.

Leerdoelen

Inzicht in wat taal(wetenschap) is; kennis van de grondbegrippen en methodes van taalkundige analyse.

Rooster

Zie Rooster kerncurriculum

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

Opdrachten via Blackboard en schriftelijk tentamen.

Blackboard

De cursus maakt intensief en interactief gebruik van Blackboard.

Literatuur

  • T. Stewart en N. Vaillette. Language Files 10th edition: Materials for an Introduction to Language and Linguistics. Ohio St Univ Press, 2007.

Aanmelden

Inschrijven via uSis

Contact

Prof. dr. M.P.G.M. Mous en Prof. dr. V.J.J.P. van Heuven