Studiegids

nl en

Criminaliteit en rechtshandhaving: Criminologie en Veiligheidsbeleid

De Master Criminaliteit en rechtshandhaving is onderverdeeld in de volgende afstudeerrichtingen:

  1. Criminologie en Veiligheidsbeleid

  2. Comparative Criminal Justice

Belangrijke informatie over jouw opleiding kun je vinden op de speciale opleidingspagina in Brightspace; hiervoor dien je je aan te melden via MyStudymap.

Voor studenten die voor 1 september 2012 zijn begonnen aan de (oude) master Criminologie met afstudeerrichting ‘veiligheidsbeleid en rechtshandhaving’ is er een overgangsregeling. Deze is te raadplegen op de facultaire website.

Raadpleeg MyTimetable om te zien wanneer de vakken precies plaatsvinden.

Overgangsregelingen zijn te vinden op de website.

Jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Criminal Law, Politics and Society 5
Veiligheidsbeleid 10
Handhavingsstrategieën 10
Organisaties in de rechtshandhaving 5

Semester 2

Criminaliteit en beleid in grote steden 5
Evaluatie van criminaliteitsbeleid 5
Masterscriptie: Criminologie en veiligheidsbeleid 20

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktvoorbereiding

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw employability, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:
1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.
2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.
3. Zelfreflectie
Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?
4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht.
5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, spreken met mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability / arbeidsmarktprogramma in de master Criminologie en Veiligheidsbeleid

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op je verdere toekomst: na te denken over vervolgopleidingen en je te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Waarom heb je voor deze master gekozen? Wat kun je er mee na je studie? Waar zie je je jezelf na je studie werken? En als je dat weet: hoe bereid je jezelf zo goed mogelijk voor op wat er dan van je verwacht wordt?

Dit zijn vragen die je jezelf door de hele studie heen kunt stellen, om zo de keuzes die je tijdens je studie moet maken, te baseren op wat je in de toekomst wilt bereiken. De stage die je volgt en de scriptie die je schrijft, de cursussen waar je aan deelneemt en de lezingen die je bezoekt en je eventuele bijbanen of vrijwilligerswerk bepalen mede je toekomstige loopbaan.

Je kunt aan diverse activiteiten en trainingen deelnemen als voorbereiding op de keuzes die je kunt maken en de stappen die je moet zetten op weg naar de arbeidsmarkt. Ook kun je ondersteuning krijgen van de studieadviseur of loopbaancoach. Dit helpt je om je te oriënteren op vragen als:

Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in je opleiding en daarbuiten gebruiken? Wat kun je al, en wat wil je nog leren? Hoe vertaal je iets wat je later zou willen doen naar de keuzes die je in je studietijd maakt?

In het onderwijs doe je naast vakspecifieke kennis en -vaardigheden ook vakoverstijgende vaardigheden op. Zoals plannen, organiseren, samenwerken, onderzoek doen, vinden van en omgaan met wetenschappelijke informatie, presenteren, diverse vormen van schriftelijke presentatie, feedback geven, ontvangen en verwerken enz.

Het eerste vak van de master, Veiligheidsbeleid, vormt een algemene introductie op veiligheidsproblematiek, en de inhoud, vorming en uitvoering van veiligheidsbeleid. Als onderdeel van dit vak wordt bovendien een beleidsplan opgesteld: een vaardigheid die binnen een beleidsfunctie nuttig van pas kan komen. Binnen vakken als Handhavingsstrategieën en Criminaliteit en beleid in grote steden verrichten studenten in groepen onderzoek, en worden uitkomsten schriftelijk en/of mondeling gepresenteerd.
Onderzoeken worden binnen de master Criminologie en Veiligheidsbeleid vaak in opdracht van publieke instanties uitgevoerd: dit maakt dat de onderzoeksresultaten per definitie maatschappelijk ingebed en praktijkrelevant zijn, maar ook dat tijdens vakken nauw contact gehouden wordt met het werkveld. Ook kom je in de vakken in aanraking met de praktijk door gastdocenten uit het werkveld. Het verzorgen van onderwijs op Campus den Haag draagt bij aan het faciliteren en onderhouden van contact met de praktijk. Als laatste biedt de stage bij uitstek gelegenheid om praktijkervaring op te doen.

Jaarlijks wordt (eindoktober/begin november) een beroepenmiddag georganiseerd waarop je in gesprek kunt gaan met professionals uit het criminologisch werkveld en je zo kunt oriënteren op de arbeidsmarkt.

Er is veel informatie en zijn er veel mogelijkheden om je buiten het onderwijs op de arbeidsmarkt voor te bereiden.

Criminologiestudenten hebben toegang tot de Brightspaceomgeving ‘Criminology Career Course’. Hierop is alle belangrijke informatie gebundeld op het gebied van arbeidsmarktvoorbereiding en worden stagevacatures voor masterstudenten geplaatst en vacatures voor bijbanen en student-assistentschappen. Ook worden hierop evenementen aangekondigd. Neem hier dus regelmatig een kijkje.

Van de informatie die je daar kunt vinden alvast enkele tips:

Ook worden door studievereniging CoDe, het Criminologisch Netwerk Nederland (CNN) evenementen georganiseerd waarin alumni en andere professionals uit het werkveld vertellen over hun loopbaan en hun huidige werk.

Waar zijn afgestudeerde criminologen werkzaam?

Alumni komen in zeer uiteenlopende sectoren en functies terecht. Uit een analyse in 2018 blijkt dat zij zowel in de publieke (met name bij politie, defensie en justitie, maar ook het hoger onderwijs en onderzoek) als in de private (met name bij banken, verzekeringsmaatschappijen, adviesbureaus en accountantskantoren) sector werkzaam zijn. In de publieke sector gaat het vaak om functies als beleidsmedewerker, (beleids-)adviseur, projectcoördinator en onderzoeker, zowel op criminologische als aanverwante of andere beleidsterreinen. In de private sector gaat het vaak om functies op het terrein van compliance en onderzoek naar fraude.