Studiegids

nl en

Minor Economie en transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering

Omschrijving

Analyse van maatschappelijke vraagstukken vanuit een economisch perspectief.

De minor Economie en transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering leert je om economische theorie en inzichten te gebruiken om oplossingen te vinden voor de problemen waar nationale en internationale beleidsmakers elke dag aan werken. Na het volgen van de minor zul je ook beter begrijpen wat er wel en niet meegenomen wordt in economische modellen, en hoe economische inzichten zich verhouden tot inzichten uit andere vakgebieden.

Hoe kan de transitie naar een CO2-neutrale economie het beste worden vormgegeven? Wat zijn de economische gevolgen van de Europese eenwording en wat betekenen de huidige geopolitieke ontwikkelingen voor de economische toekomst van de EU? Welke invloed hebben toenemende migratie en het stijgende aantal ZZP’ers op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid? Welk begrotingsbeleid moet worden gevoerd nu de bevolking snel vergrijst? Hoe kunnen inzichten uit andere wetenschappen, zoals de psychologie (gedragseconomie) het economisch beleid verbeteren? Kortom, de minor is opgebouwd uit sociaaleconomische thema’s die in de huidige praktijk van beleidsmakers zeer belangrijk zijn.

De minor geeft je een basis van economische kennis en vaardigheden én biedt specialisatie in grote maatschappelijke vraagstukken van nu. Daarmee is de minor een mooie aanvulling op andere bacheloropleidingen, omdat studenten uit verschillende disciplines leren om vanuit een economisch perspectief naar maatschappelijke problemen te kijken en daar doordachte beleidsantwoorden op te formuleren. Voor veel functies in het publieke domein, zoals beleidsmedewerker, jurist of adviseur, is dit een cruciale vaardigheid. Maar ook bij functies in de private sector, zoals consultant of bedrijfsjurist, kan deze vaardigheid je goed van pas komen! Bij tal opleidingen kan deze minor een goede aanvulling zijn, bijvoorbeeld bij Rechtsgeleerdheid, Politicologie of International Studies.

Doelgroep

Alle derdejaars studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten (alle opleidingen) met 30 EC minorruimte in het eerste semester.

Alleen studenten die in het bezit zijn van een universitaire propedeuse, én die daarnaast ingeschreven staan bij een universitaire instelling, kunnen toegelaten worden tot de minor. 

Doel van de minor

Het doel van de minor Economie en transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering is om je voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen om zelfstandig economische theorie toe te passen op maatschappelijke vraagstukken en beleidsaanbevelingen te doen. Het is een praktijkgerichte minor die voorbereidt op werken in én rondom het openbaar bestuur in Nederland of het buitenland.

Programma (30 EC)

Je volgt de minor in het eerste semester van het derde bachelorjaar. Het onderwijs wordt gegeven aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. De voertaal is Nederlands. De minor Economie en transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering leert een logisch en samenhangend overzicht van het brede vakgebied van economisch beleid. In blok 1 wordt een algemene financieel-economische basis aangeleerd. In blok 2 wordt op een hoger niveau gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken: arbeidsmarkt, Europese samenwerking en klimaat en milieu. In de onderwijsvorm en toetsing zullen tentamens die inzicht en toepassing van economische analyse toetsen worden gecombineerd met het schrijven van beleidsanalyses en -aanbevelingen. Informatie analyseren en wegen en schriftelijk en mondeling presenteren zijn praktische vaardigheden die ontwikkeld worden, zodat deze na je studie gebruikt kunnen worden in de wereld van economie en beleid. De studenten volgen deze zes vakken van 5 EC:

Blok 1 - Basis:

  1. Internationale Economische Betrekkingen (niveau 200)

  2. Economie van de Publieke Sector (niveau 200)

  3. Financieel-Economisch Beleid (niveau 200)

Blok 2 - Specialisatie:

  1. Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zekerheid (niveau 300)

  2. Economisch Beleid in de Europese Unie (niveau 300)

  3. Klimaatbeleid en Circulaire Economie (niveau 300)

Indien je in je studie geen economie hebt behandeld en denkt dat je behoefte hebt aan uitleg over economische basisprincipes, kun je het vak Economie in Hoofdlijnen (blok 1/niveau 200) volgen als alternatief voor Internationale Economische Betrekkingen. Indien je al één van deze vakken hebt afgerond of meent een inhoudelijk vergelijkbaar vak op hetzelfde niveau te hebben gedaan, kun je contact opnemen met de minorcoördinator voor een vervangend vak. Na goedkeuring van de coördinator kan een vervangend keuzevak van ten minste hetzelfde niveau worden gekozen bij de afdeling Economie.

Gezien de opbouw van het programma gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 EC volgen. Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student Internationale Economische Betrekkingen te volgen en twee van de overige vakken. Deze vakken worden, eenmaal behaald, als keuzevakken op je diploma vermeld.

Capaciteit

Het maximaal aantal deelnemers aan de minor Economie en transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering is 75.

Aanmelding / inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf 8 mei 2023 om 13:00 uur aanmelden via EduXchange.

Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen. Je krijgt automatisch bericht of je wordt toegelaten of op een wachtlijst wordt geplaatst als de minor vol is. Als je vanuit de wachtlijst wordt toegelaten, krijg je ook automatisch bericht.

Als je je hebt aangemeld voor een minor maar je besluit deze niet te gaan volgen, meld je dan af.

Studeer je niet aan de Universiteit Leiden, dan kun je bij de faculteit/opleiding die de minor aanbiedt informeren of het mogelijk is om te worden toegelaten tot de minor.

Meer weten?

Voor informatie over de minor Economie en transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering kun je contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Economie of kijken op deze site.

Een keer meelopen?

Heb je interesse in deze minor, dan ben je van harte welkom om een college van een economisch vak bij te wonen. Dit biedt de mogelijkheid een indruk te krijgen van het onderwijs binnen de minor, en om vragen te stellen aan docenten en studenten. Mail voor een afspraak.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Studenten volgen 1 van 2 onderstaande vakken (zie omschrijving hierboven):

Economie in Hoofdlijnen voor minor Economie en transities: ongelijkheid, klimaat en globalisering (DH) 5
Internationale Economische Betrekkingen 5
Economie van de publieke sector 5
Financieel-Economisch Beleid 5
Arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid 5
Economisch beleid in de Europese Unie 5
Klimaatbeleid en circulaire economie 5