Studiegids

nl en

MA Literary Studies: Pre-master German Literature and Culture

Afgestudeerden met een universitair bachelordiploma Duitse taal en cultuur kunnen zich verder specialiseren in een master Literary Studies, track German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics. Diegenen die een hbo-bachelordiploma van de lerarenopleiding Duits hebben zullen nog een aanvullend programma moeten volgen om op het niveau van een universitaire bachelor te komen. Hebben zij dat zogenoemde pre-mastertraject voltooid, dan kunnen ook zij opteren voor een master German Literature and Culture dan wel de master Linguistics, track German Language and Linguistics(60 EC).

Het pre-mastertraject omvat 60 EC en is samengesteld uit onderdelen uit het 1e jaar, 2e jaar en 3e jaar inclusief een BA-scriptie.