Studiegids

nl en

Theater en film

Bij deze minor verwerf je kennis van de geschiedenis, conventies en vertelstrategieën van de belangrijkste Westerse dramatische media, met name film en theater. Je krijgt een cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste genres, conventies en stijlfiguren, waarbij film en theater met elkaar vergeleken worden (in het vak ‘Inleiding Dramatische Media’). Daarnaast kijken we naar de rol van genres in de geschiedenis van de film (in ‘Filmgenres’), vergelijken we verschillende westerse en niet-westerse nationale filmtradities (in ‘Wereldcinema’), analyseren we de dramatische en narratieve aspecten van ‘kwaliteitsseries’ op televisie (in ‘Film and TV series’) en verdiepen we ons in theoretische teksten over theatraliteit en performance (in ‘Performance Studies and Theatrical Theory’).

Tijdens de minor bekijk je een groot aantal films en theatervoorstellingen, en je wordt gevraagd deze kritisch te analyseren. De nadruk bij de minor ligt op het analyseren van de werking van film, televisie en theater. Waarom ontroeren, verontrusten, fascineren of irriteren bewegende beelden ons? Welke strategieën gebruiken acteurs, regisseurs, schrijvers, componisten om het film-, theater- en televisiepubliek te manipuleren en aan zich te binden? Daarnaast kijken we naar de theorievorming over theater en film. Wat hebben filosofen, psychologen en critici als Aristoteles, Freud, Bazin, Mulvey en Deleuze gezegd over film en theater?

Je kunt je voor deze minor aanmelden in uSis tussen 3 mei en 15 juli 2021
Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/65
Studiegidsnummer: 5000MTHFN
Nummer studieactiviteit: 1030
Voertaal: Nederlands en enkele vakken in het Engels

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Inleiding dramatische media 10
Filmgenres 5

Tweede semester

Performance Studies and Theatrical Theory 5
TV Series 5
Wereldcinema A 5

Keuzeruimte

Meer info

Informatie

Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Engels
Coördinator: Y. Horsman
Informatie: Studiecoördinator Film- en literatuurwetenschap
Aanmelding: via uSis
Examencommissie: Literatuur- en Mediawetenschappen

Omschrijving

Bij deze minor verwerf je kennis van de geschiedenis, conventies en vertelstrategieën van de belangrijkste Westerse dramatische media, met name film en theater. Je krijgt een cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste genres, conventies en stijlfiguren, waarbij film en theater met elkaar vergeleken worden (in het vak ‘Inleiding Dramatische Media’). Daarnaast kijken we naar de rol van genres in de geschiedenis van de film (in ‘Filmgenres’), vergelijken we verschillende westerse en niet-westerse nationale filmtradities (in ‘Wereldcinema’), analyseren we de dramatische en narratieve aspecten van ‘kwaliteitsseries’ op televisie (in ‘Film and TV series’) en verdiepen we ons in theoretische teksten over theatraliteit en performance (in ‘Performance Studies and Theatrical Theory’).

Tijdens de minor bekijk je een groot aantal films en theatervoorstellingen, en je wordt gevraagd deze kritisch te analyseren. De nadruk bij de minor ligt op het analyseren van de werking van film, televisie en theater. Waarom ontroeren, verontrusten, fascineren of irriteren bewegende beelden ons? Welke strategieën gebruiken acteurs, regisseurs, schrijvers, componisten om het film-, theater- en televisiepubliek te manipuleren en aan zich te binden? Daarnaast kijken we naar de theorievorming over theater en film. Wat hebben filosofen, psychologen en critici als Aristoteles, Freud, Bazin, Mulvey en Deleuze gezegd over film en theater?

Minimum/maximum aantal deelnemers: 5/65

Vakken in deze minor:

  • Inleiding dramatische media

  • Filmgenres

  • Performance Studies and Theatrical Theory

  • TV-series: van Soap en Sitcom tot Must-See-TV

  • Wereldcinema