Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

eerste jaar

De vakbeschrijvingen zijn in concept.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Algorithms and Data Structures 6
Biochemie (voor Bioinformatica) 6
Celbiologie (voor Bioinformatica) 3
Celfysiologie (voor Bioinformatica) 3
Chemie van het leven (voor Bioinformatica) 3
Databases 6
Foundations of Computer Science 6
Introduction to Logic 6
Introduction to Programming (BSc) 6
Microbiologie (voor Bioinformatica) 3
Moleculaire genetica 1 (voor Bioinformatica) 6
Oriëntatie Bioinformatics 3
Studying and Presenting 3

tweede jaar

De vakbeschrijvingen zijn in concept.

Opmerking:
De vakken Integration: Biological Data Sharing (was 3e jaar) en Bio-ethics (was 2e jaar) zijn vanaf september 2020 van studiejaar gewisseld. Studenten die Bio-ethics hebben al behaald in hun 2e jaar in 2019-2020 hoeven dit vak niet te volgen. Voor 2020-2021 dient het vak Integration: Biological Data Sharing gevolgd te worden door alle 2e en 3e jaar studenten.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Continue Wiskunde 1 3
Continue Wiskunde 2 3
Fundamentals of Computer Systems 6
Integration: Biological Data Sharing and Integration 3
Integratie: Sequence Analysis 3
Integratie: Technology trends 3
Kunstmatige Intelligentie 6
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3
Linear Algebra for Computer Scientists 2 3
Moleculaire biologie (voor Bioinformatica) 6
Moleculaire Genetica 2 voor Bioinformatica 3
Moleculaire Microbiologie voor Bioinformatici 3
Research Methods in Computer Science 3
Software Development 6
Statistics for Computer Scientists 6

derde jaar

De vakbeschrijvingen zijn in concept.

Opmerking:
De vakken Integration: Biological Data Sharing (was 3e jaar) en Bio-ethics (was 2e jaar) zijn vanaf september 2020 van studiejaar gewisseld. Studenten die Bio-ethics hebben al behaald in hun 2e jaar in 2019-2020 hoeven dit vak niet te volgen. Voor 2020-2021 dient het vak Integration: Biological Data Sharing gevolgd te worden door alle 2e en 3e jaar studenten.

Opm.: Er kan in het derde jaar gekozen worden voor de Informatica specialisatie:

  • HCI & Information Visualisation (6 EC)

  • Computer Graphics (6 EC)
    of voor de Biologie specialisatie:

  • Molecular Design ( 12 EC)

Let op: de bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject/Bachelorklas 15
Bio-ethiek (voor Bioinformatica) 3
Computer Graphics 6
Data Mining 6
Data Science 6
Human Computer Interaction and Information Visualization 6
Integration: Biological Data Sharing and Integration 3
Integration: Biomedical Security 3
Molecular Design (voor Bioinformatica) 12
Natural Computing 6
On being a Scientist 3
Software Engineering 6