Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
History of the Middle East 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Israël Studies

Beginner's Hebrew 10
Jews and Judaism: An Introduction 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Midden-Oosten 1 5

Israël Studies

Hebrew Grammar 5
Pre-Intermediate Hebrew 10
Understanding war through primary sources: the Arab-Israeli conflict 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Osmaanse Geschiedenis en Cultuur 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

De Geschiedenis van Marokko 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5

Israëlstudies

Intermediate Hebrew 10
Introduction to Israel Studies: Politics, History and Society 5

Tweede semester

Buitenlandverblijf Midden-Oostenstudies 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Seminar Midden-Oosten 2 5
Understanding war through primary sources: the Arab-Israeli conflict 5
Upper-intermediate Hebrew 10

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Keuzeruimte 30

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5
Introduction to Israel Diaspora Relations: The Politics and History of a Complex Relationship 5

Elective: kies een van de twee

International Relations of the Middle East (BA) 5
The Living Quran 5

Tweede semester

BA Eindwerkstuk Midden-Oostenstudies en seminar 15

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Arbeidsmarktoriëntatie Midden-Oostenstudies (GEANNULEERD) 5

Arbeidsmarktvoorbereiding

Informatie volgt.