Studiegids

nl en

Natuurkunde en Wiskunde (dubbele bachelor)

Naast de dubbele propedeuse Natuurkunde en Wiskunde bestaan er drie andere mogelijkheden

De combinatiestudies Natuurkunde en Sterrenkunde en Natuurkunde en Wiskunde duren drie jaar en leveren twee bachelordiploma’s op (een van elke opleiding).
De gecombineerde opleiding Natuurkunde en Informatica geldt alleen voor het eerste jaar en leidt alleen tot een dubbel propedeuse diploma.

Studentenwebsite Natuurkunde Studentenwebsite Wiskunde

Studieadviseur Natuurkunde Hara Papathanassiou
Studieadviseurs Wiskunde: Dr. O. van Gaans (bachelor mathematics, 1st year) Dr. C.C.C.J. Kalle (bachelor mathematics, 2nd and 3rd year)

Eerste Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Analyse 1 6
Analyse 2 6
Diffusie 3
Elektrische en Magnetische Velden 5
Experimentele Natuurkunde 6
Introductie Moderne Natuurkunde 6
Klassieke Mechanica a 5
Lineaire Algebra 1 6
Optica 5
Presenteren en Communiceren 1
Programmeermethoden 6

Wiskundevakken:

Algebra 1 6
Caleidoscoop 6
Inleiding Kansrekening 6
Wiskundige structuren 6

1 Keuzevak:

Fysica van Leven (van DNA naar Eiwitten) 3
Fysica van Moderne Technologie 3
Inleiding Astrofysica 4

Tweede Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Classical Electrodynamics 4
Classical Mechanics b 3
Introduction to Solid State Physics 3
Labview 2
Lineaire algebra 2 6
Modern Physics Research 3
Quantum Mechanics 1 7
Quantum Mechanics 2 5
Signal Processing and Noise 6
Statistical Physics 1 6

Wiskundevakken:

Complexe functietheorie (Analyse 4) 6
Gewone differentiaalvergelijkingen (Analyse 3) 6
Inleiding statistiek 6
Inleiding Maattheorie 3
Seminarium presenteren en communiceren 3
Topologie 6

Keuzevak Wiskunde (6 EC):

Wiskunde

Algebra 2 6
Algebra 3 6
Numerieke Methoden 1 (TUD) 6
Optimalisering (Besliskunde 1) 6
Projectieve meetkunde 6
Random walks 6

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor project: Research, Thesis and Presentation (N+W) 24
On being a Scientist 3
Research Skills and Introduction Bachelor Project 3

Vrije keuzeruimte (16 EC):

Zie tab Keuzevakken

Wiskundevakken (30 EC)

5 Wiskunde vakken van 6 EC uit het 3de jaar Wiskunde

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2

De Vrije keuzeruimte (16 EC) wordt, in overleg met de studieadviseur, ingevuld door een minor of keuzevakken uit onderstaand overzicht:

Minor

Overzicht minoren UL
Overzicht minoren TU Delft
Overzicht minoren EUR

Keuzevakken (16 EC)

Astronomical Relativity 6
Econophysics 6
Magnetic Resonance Phenomena 6
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 5
Mathematical Methods of Physics 6
Molecular Biology for Physicists 5
Numerieke Methoden 1 (TUD) 6
Physics Experiments 6
Physics of Elementary Particles 6
Physics of Life (from Motors to Nerve Pulses) 6
Physics of Energy 4
Relativistic Electrodynamics 3
Radiative Processes 6
Statistical Physics 2 6
The electronic structure of solids 6