Studiegids

nl en

Educatieve minor

Inschrijving

De aanmeldingsprocedure wijkt af van die van de andere minoren. Ga hiervoor naar deze website

Omschrijving

Het doel van de Educatieve minor is dat studenten, in combinatie met het Bachelordiploma in een schoolvak, een bevoegdheid krijgen om les te geven in de onderbouw van havo, vwo en VMBO-t. De wettelijke verankering van deze onderwijsbevoegdheid is per 1 augustus 2010 gerealiseerd. Studenten die de Educatieve minor hebben afgerond komen bovendien in aanmerking voor een verkort traject van 30 ipv 60 ects bij de universitaire eerstegraads lerarenopleiding.

De Educatieve minor is gekoppeld aan de (wettelijke) startbekwaamheidseisen die gelden voor deze lesbevoegdheid. Het programma is inhoudelijk dan ook afgeleid van deze bekwaamheidseisen en is verbredend en interdisciplinair: vakinhoudelijke kennis wordt gekoppeld aan vakdidactische kennis en aan toepassing daarvan in de schoolpraktijk. Ook pedagogische en groepsdynamische kennis zoals die worden toegepast in de schoolpraktijk komen aan bod. Een stage op een school maakt vanzelfsprekend deel uit van het traject.

Extra informatie

Vakken

De Educatieve minor bereidt voor op het lesgeven in de volgende 15 schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en clutuur

 • Duits

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde

Onderdelen naast vakdidactiek

Vak EC Semester 1 Semester 2
Praktijkdeel (ICLON) 15
Pedagogiek (ICLON) 5
Leren en instructie 5

Vakdidactiek

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vakdidactiek Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 5
Vakdidactiek Filosofie 5
Vakdidactiek Biologie 5
Vakdidactiek Geschiedenis en Staatsinrichting 5
Vakdidactiek Godsdienst en Levensbeschouwing 5
Vakdidactiek Wiskunde 5
Vakdidactiek Scheikunde 5
Vakdidactiek Nederlands 5
Vakdidactiek Natuurkunde 5
Vakdidactiek Moderne Vreemde Talen 5
Vakdidactiek Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst algemeen 5