Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Perzisch

Introduction to the Study of Islam 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Language Acquisition Persian 1 5
Language Acquisition Persian 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Midden-Oosten 1 5

Perzisch

Conversatie Perzisch 1 5
Grammatica Perzisch 3 5
Inleiding Perzische literatuur 5
Media Persian 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: Kies twee van de volgende vakken, waarvan tenminste één werkcollege:

Anthropology of the Middle East 5
Cultural Production in het Midden-Oosten 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History, Society and Islam in Morocco 5
Inleiding tot het Christendom van het Midden-Oosten 5

Perzisch

Conversatie Perzisch 2 5
History of Contemporary Iran 5
Teksten Perzisch 2 5

Tweede semester

Buitenlandverblijf Midden-Oostenstudies 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte 15 ECTS

Gezamenlijk met andere specialisaties

Islam, Europa en het hedendaagse Midden-Oosten 5

Perzisch

Literatuur van het moderne Midden-Oosten 5
Teksten Perzisch 2 5

Tweede semester

Keuzeruimte 15 ECTS

Perzisch

BA eindwerkstuk Midden-Oostenstudies 10
Seminar Perzisch 3 5