Studiegids

nl en

Ontwikkeling van baby tot jong-volwassene

Cursusduur

Deze minor van 30 studiepunten (EC) wordt gespreid over een volledig academisch jaar aangeboden.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven tussen 1 mei en 1 augustus 2016 voor deze minor via uSis. De minor heeft code 6000MOBTVN. U krijgt bericht over de inschrijving en plaatsing voor de cursussen van de minor.

Doel

Deze minor richt zich op de ontwikkeling, de rijping en het leren gedurende de kinder- en jeugdjaren tot circa 21 jaar. De minor biedt inzicht in verschillende theoretische uitgangspunten (bv. ‘nature versus nurture’) op het gebied van de motorische, lichamelijke, morele, intellectuele en sociaal-emotionele ontwikkeling. Niet alleen de normale, maar ook de abnormale ontwikkeling komt aan bod.

In deze minor verkrijgen studenten kennis over ontwikkelingspsychologische theorievorming en onderzoeksmethoden om meer inzicht te krijgen in persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken in de alledaagse praktijk.

Kijk onder de tab informatie voor een aanvullende beschrijving.

Contact

Voor vragen over inschrijven, neem contact op met het Onderwijs Servicecentrum
Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met een psychologie studieadviseur

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de Psychologie 5
Developmental Psychopathology 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 5
The Adolescent Brain 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5

Meer info

Eindtermen:

Na afronding van deze minor heeft de student kennis en begrip van:

  • het brede vakgebied van de psychologie, waaronder de evolutionaire psychologie, biopsychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, persoonlijkheidspsychologie en klinische psychologie (dit alles op inleidend niveau).

  • het brede scala aan onderzoeksmethoden die in de loop der geschiedenis zijn ontwikkeld en die ons in staat stellen onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke psychologie en intuïtieve mensenkennis.

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de kindertijd en adolescentie, vanuit het functionele perspectief: Waarom is sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk voor de instandhouding, versterking of beëindiging van relaties? Hoe verloopt het socialisatieproces vanaf de kraamkamer tot in de late adolescentie? Zijn er interculturele verschillen in sociaal-emotionele ontwikkeling?

  • de sociaal-emotionele ontwikkeling tijdens de kindertijd en adolescentie, vanuit biologische perspectief: Welke hersengebieden zorgen ervoor dat we in de late kindertijd en adolescentie gevoeliger worden voor affectieve en sociale invloeden? Hoe verandert ons brein wanneer we sociale vaardigheden ontwikkelen en leren onze emoties in bedwang te houden? Zijn er kritische ontwikkelingsfasen, waarin jongeren extra kwetsbaar zijn voor drugs of alcoholmisbruik?

  • psychologische en/of psychiatrische jeugdhulpverlening bij de behandeling van ontwikkelingspsychopathologie.

Op basis van oefeningen in begrip en toepassing van deze kennis is de student in staat ontwikkelingspsychologische vraagstukken uit de alledaagse praktijk kritisch en analytisch te benaderen, zelfstandig informatie te verzamelen, de geldigheid daarvan te beoordelen en voorstellen te formuleren voor nader onderzoek met een meer fundamenteel of een meer toegepast (oplossingsgericht) karakter. De student is in staat om deze inzichten en analyses schriftelijk en/of mondeling te presenteren.

Maximum aantal deelnemers: 25