Studiegids

nl en

Beta and Life Science

Het Honours College traject Bèta en Life Science omvat in totaal 30EC. Het is een extracurriculair traject dat kan worden gevolgd vanaf de tweede helft van het eerste bachelor studiejaar t/m het einde van het derde studiejaar. Het Honours College traject geeft studenten ook de gelegenheid zich te verbreden, verdiepen en/of te oriënteren op leiderschap. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij minimaal 5 van de 30 EC aan verbredende, interdisciplinaire activiteiten volgt.

Een deel van het programma ligt vast voor alle deelnemers. Daarnaast kan de deelnemer een persoonlijke keuze maken uit een universiteitsbreed aanbod. Ook eigen initiatief wordt gewaardeerd. De inhoud van guestlectures en lezingencycli is steeds weer anders, afhankelijk van de expertise van de (gast)docenten.

Studenten die gelijktijdig twee bachelor opleidingen volgen kunnen een groot deel hiervan laten meetellen binnen het Honours College. De eis van minimaal 5EC aan verbredende activiteiten geldt ook voor dubbele bachelor studenten.

De startbijeenkomst voor toegelaten eerstejaars studenten zal plaatsvinden op woensdag 2 maart 2016:
- Startbijeenkomst 15.30 – 17.15 uur, Huygens Laboratorium zaal 226
- Borrel 17.15 – 18.30 uur, Science Club