Studiegids

nl en

Psychologie

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursussen van de propedeuse.
Tweede- en derdejaarsstudenten schrijven zich in voor de hoorcolleges en werkgroepen in uSis:

  • cursussen eerste semester: 5 juli t/m 29 augustus 2011

  • cursussen tweede semester: januari 2012

Zie ‘meer info’ voor een beschrijving van het studieprogramma en de roosters.

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Inleiding in de Psychologie 5
Inleiding in de Methoden en Technieken 5
Geschiedenis van de Psychologie 5
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie 5
Toetsende Statistiek 5
Tutoraat Academische Vaardigheden 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Bio- en Neuropsychologie 5
Cognitieve Psychologie 5
Psychologie en Wetenschap 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Psychometrie 5
Developmental Psychopathology 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Aandacht: theorie en praktijk 5
Groepsdynamica 5
Psychodiagnostiek 5
Multivariate data-analyse 5
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden 5

Verdiepings- en keuzevakken binnen psychologie

Biopsychopathologie en Psychofarmacologie 5
Cognitieve Neurowetenschap 10
S&O: Beoordeling en Beïnvloeding 10
Culture and Diversity at Work 5
Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie 5
Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk 10
Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling 10
Health Psychology 10
Consciousness 5
Emotion and Cognition 5
Klinische Neuropsychologie 10
S&O: Cooperation and Conflict 10
Seksuologie 5
Veldonderzoek (Psychologie) 5
Child and Adolescent Psychiatry 5
Consumer Psychology 5
Cultural Aspects of Health and Health Care 5
Psychology of Abnormal Behaviour 5
Cognitieve Ergonomie 10
Sociaal-emotionele Ontwikkeling 10

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject Psychologie 20

Verdiepings- en keuzevakken binnen psychologie

Biopsychopathologie en Psychofarmacologie 5
Cognitieve Neurowetenschap 10
S&O: Beoordeling en Beïnvloeding 10
Culture and Diversity at Work 5
Neurocognitie en Kunstmatige Intelligentie 5
Cognitief-intellectuele ontwikkeling – Van theorie naar praktijk 10
Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling 10
Health Psychology 10
Consciousness 5
Emotion and Cognition 5
Klinische Neuropsychologie 10
S&O: Cooperation and Conflict 10
Seksuologie 5
Veldonderzoek (Psychologie) 5
Child and Adolescent Psychiatry 5
Consumer Psychology 5
Cultural Aspects of Health and Health Care 5
Psychology of Abnormal Behaviour 5
Cognitieve Ergonomie 10
Sociaal-emotionele Ontwikkeling 10

Meer info

Studieprogramma

De bacheloropleiding duurt drie jaar. Tijdens het eerste jaar krijg je een overzicht van de psychologie middels een introductie in alle deelgebieden. In het eerste deel van het tweede jaar staan de kennis en vaardigheden als psycholoog centraal. In het tweede deel en in het derde jaar verdiep je je in vakgebieden die jou interesseren. Je bereidt je voor op een keuze voor een masteropleiding. De opleiding sluit je af met het bachelorproject.

Roosters

Roosters bacheloropleiding (2011-2012)

Aanvullende informatie

Fraude

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren.
Meer informatie over plagiaat.

Aanschaf studiemateriaal

De boeken zijn met korting verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.