Studiegids

nl en

Journalistiek en nieuwe media

Het pre-mastertraject is bedoeld voor studenten met een verwant HBO-bachelordiploma en biedt toegang tot de specialisatie Journalistiek en Nieuwe Media van de masteropleiding Nederlandse taal en cultuur.

Verwant zijn die studies waarin journalistiek, communicatie of media centraal staan. Het schakelprogramma heeft een totale omvang van 60 ECTS en wordt per student in overleg met de toelatingscommissie samengesteld uit vier delen:

  • Een deel van het keuzepakket PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

  • Een deel van de minor Retorica, geschiedenis en debat

  • Een vak uit het kerncurriculum

  • Een zelfstandig te verrichten wetenschappelijk onderzoek

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

Studenten HBO Journalistiek / Communicatie

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Een deel van de minor Journalistiek en Nieuwe media

Inleiding in de journalistiek (basisvak) 5
Journalistieke en redactionele vaardigheden (basisvak) 5
Methoden en theorieën van Journalism Studies (basisvak) 5
Seminar Journalistiek en Nieuwe media 0

Een deel van de minor Retorica, argumentatie en debat

Taal in gebruik 5

Tweede semester

BA-eindwerkstuk (Pre-master JNM) 10

Een deel van de minor Journalistiek en Nieuwe media

Wetenschapsjournalistiek (verdiepingsvak) 10

Een deel van de minor Retorica, argumentatie en debat

Klassieke en moderne retorica 5

Kies de verzwaring bij Tekstontwerp dan wel Internetjournalistiek

Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5
Internetjournalistiek (basisvak) 5