Studiegids

nl en

Inleiding

Zo omvattend als het menselijke brein is, zo divers worden de cognitieve neurowetenschappen in deze minor benaderd.

  • Aspecten van de (bio-)medische wetenschappen, biologie, farmaceutische wetenschappen, taalwetenschappen en psychologie worden met elkaar verbonden.

  • Je verwerft inzicht in de neuroanatomie en – fysiologie van het centrale zenuwstelsel, de neurofarmacologie en de gedragswetenschappen.

  • Daarnaast doe je ook kennis op van de cognitieve psychologie en de neuro- en psycholinguïstiek.

Deze minor wordt aangeboden door het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC), een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteiten Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Wees erop voorbereid dat verschillende faculteiten vaak elk een eigen onderwijscultuur en onderwijsaanpak kennen. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in de verhouding tussen contacturen en uren zelfstudie, in verschillend gebruik blackboard, in groot- of kleinschalig onderwijs, inzet van practica en/of computerondersteund onderwijs en nog veel meer. Let er ook op dat er aanwezigheidsplicht kan zijn voor bepaalde onderdelen (bv. practica, symposia, e.a.). In deze minor zullen onherroepelijk verschillen zijn tussen de cursussen. Dat is wennen. Maar zie het als een uitdaging in die zin ook interdisciplinair getraind worden. Uiteraard word je daarbij ondersteund.

Doelgroep

De minor is gericht op derdejaars studenten uit de opleidingen Biomedische wetenschappen, Psychologie, Taalwetenschap, Biologie en Farmaceutische Wetenschappen. Studenten van andere opleidingen kunnen de minor volgen als ze zeer gemotiveerd zijn en grote inzet tonen. Studenten die in hun opleiding nog geen 90 studiepunten hebben gehaald, wordt afgeraden de minor te volgen.

Aanmelding en toelating

De aanmelding voor deze minor (2011-12) vindt plaats via uSis tussen ca. 2 mei en 1 juli 2011.

Let op: ook studenten die alleen het keuzepakket Brain & Cognition van 15 EC doen, moeten zich vooralsnog in uSis voor de 30-EC minor aanmelden. Inschrijving voor het keuzepakket wordt dan later in uSis aangepast.

Op een later stadium dienen minorstudenten zich via uSis ook nog aan te melden voor de afzonderlijke minoronderdelen. Dit is o.m. nodig om cijfers te kunnen registreren. Studenten die zijn ingeschreven voor de gehele minor ontvangen later deze zomer via e-mail bericht over hoe en waar zij zich kunnen aanmelden voor de afzonderlijke minoronderdelen. Hier is vooralsnog geen haast bij.

Het minimum aantal deelnemers waarmee de minor van start gaat is 30. Het maximum bedraagt 60 plaatsen.

Taal

Het onderwijs zal in het Nederlands en het Engels gegeven worden.

Kernboeken/literatuur

  • Bear, M.F. et al. Neuroscience: Exploring the Brain. Lippincott Williams & Wilkins (2006), 3rd Edition

  • Ward, J. The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. Psychology Press (2010), 2nd Edition (paperback)

  • Powerpoints en pdf-links op Blackboard

Rooster

Het rooster voor de vakken van deel 1 en 2 van de minor/het keuzepakket Brain en Cognition zal zijn terug te vinden op de roostersite van het LUMC. Definitieve roosters worden ca. een week voorafgaand aan de start van het vak vastgesteld.