Studiegids

nl en

Advanced Life Science & Technology

Omschrijving

In deze minor staat de bestudering van de kleinste bouwsteen van het leven, de levende cel, centraal. Om de processen die gaande zijn in de levende cel goed te kunnen begrijpen, te interpreteren èn te kunnen gebruiken is een multidiscplinaire aanpak en bestudering noodzakelijk gebaseerd op de wetenschap dat ook in een levende cel de natuurwetten van toepassing zijn. Dit gebeurt m.b.v. vakken als scheikunde, (cel)biologie, moleculaire genetica, natuurkunde, wiskunde, (bio-)informatica en farmacologie.

Deze minor brengt verdiepende kennis en inzicht op de deelgebieden Moleculaire Celbiologie en Biotechnologie en laat je kennis maken met en inzicht geven in deelgebieden van de Biofysica en de Bio-informatica toegepast op de verwerking van genoom-data sets. Eveneens is er aandacht voor het belang van Modelorganismen in de moderne biologie en voor de Industriële Toepassingen van biotechnologie. De minor wordt gekenmerkt door een uitdagend scala aan afwissellende onderwijsvormen en toetsingen. (Inter)nationale specialisten uit het onderzoeksveld en de industrie leveren een substantiële bijdrage.

Doelgroep: studenten Life Science & Technology, Molecular Science & Technology, Biofarmaceutische Wetenschappen, Biologie en vergelijkbare opleidingen met voldoende basiskennis op het gebied van de Moleculaire Biologie en Biotechnologie.

Let op: Studenten anders dan LST of MST, dienen zich als bijvakstudent in te schrijven bij de Universiteit Leiden en/of TU Delft i.v.m. toegang tot de Blackboard omgevingen van beide universiteiten.

De vakken kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden als onderdeel van een vrije minor of als keuzevak. Indien er internationale studenten deelnemen wordt de minor in het Engels aangeboden.

Inschrijving

Inschrijving voor deze minor via Usis is mogelijk van.1 mei- 1juli 2011. Deze minor is in Usis te vinden onder ‘aanmelden cursussen’ en de administratie SCFL

Coordinator: Dr. W.R.M. Schlaman, opleidingscoordinator bacheloropleiding LST