Studiegids

nl en

Braziliëstudies

Brazilië is in oppervlakte het vijfde land van de wereld na Rusland, China, Canada en de Verenigde Staten. In 2008 telde het land bijna 200 miljoen inwoners. Alle Brazilianen spreken Portugees, op een hele kleine groep oorspronkelijke inwoners na. Van 1500 tot 1822 is het land gekoloniseerd geweest door Portugal. In deze tijd hebben zich, al dan niet gedwongen, bij de oorspronkelijke bevolking veel Portugezen en uit Afrika afkomstige slaven gevoegd. In de 19e en 20e eeuw zijn vele immigranten uit alle landen van Europa naar Brazilië gereisd. Op dit moment is Brazilië een dynamisch en gevarieerd land, dat economisch en politiek een steeds grotere plaats in de internationale wereld opeist. Je kunt voor 15 ects cursussen over de geschiedenis, de cultuur en de literatuur van Brazilië volgen. De andere 15 ects bestaan uit drie cursussen taalvaardigheid van het Portugees van Brazilië. De opleiding Latijns-Amerikastudies is vanwege deze cursussen uniek in Nederland en België. Je kunt in februari en in september instromen en hebt dan de keuze uit twee pakketten. Lees meer

Maximum aantal deelnemers: 100

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Taalvaardigheid Portugees 1 5
Taalvaardigheid Portugees 2 5
Brazilië: de constructie van een wereldmacht 5

Tweede semester

Taalvaardigheid Portugees 3 5
Taalvaardigheid Portugees 4. Braziliaanse Taal in Cultuur 5
Brazilian Chair Minor 2012: State-building in Brazil: from the national developmentalism to the military regime 5

Keuzecursussen

Pakket TV Portugees 1 5
Pakket TV Portugees 2 5

Keuzeruimte 15 punten

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen:

  • Brazilië: de constructie van een wereldmacht

  • Taalvaardigheid Portugees 1

  • Taalvaardigheid Portugees 2

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en de persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Minor:
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands/Engels en Portugees
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: dr. R. Ploegmakers
Informatie: r.j.m.ploegmakers of 071 527 2644
Aanmelding: via uSis

Brazilië is in oppervlakte het vijfde land van de wereld na Rusland, China, Canada en de Verenigde Staten. In 2008 telde het land bijna 200 miljoen inwoners. Alle Brazilianen spreken Portugees, op een hele kleine groep oorspronkelijke inwoners na. Van 1500 tot 1822 is het land gekoloniseerd geweest door Portugal. In deze tijd hebben zich, al dan niet gedwongen, bij de oorspronkelijke bevolking veel Portugezen en uit Afrika afkomstige slaven gevoegd. In de 19e en 20e eeuw zijn vele immigranten uit alle landen van Europa naar Brazilië gereisd. Op dit moment is Brazilië een dynamisch en gevarieerd land, dat economisch en politiek een steeds grotere plaats in de internationale wereld opeist. Je kunt voor 15 ects cursussen over de geschiedenis, de cultuur en de literatuur van Brazilië volgen. De andere 15 ects bestaan uit drie cursussen taalvaardigheid van het Portugees van Brazilië. De opleiding Latijns-Amerikastudies is vanwege deze cursussen uniek in Nederland en België. Je kunt in februari en in september instromen en hebt dan de keuze uit twee pakketten:

(1) een pakket van 30 ects, onderverdeeld in 20 ects taalvaardigheid, 5 ects verzorgd door de bezetter van de Rui Barbosa Chair of Brazilian Studies en 5 ects geschiedenis. De cursussen taalvaardigheid bestaan uit een gedeelte schriftelijk en een gedeelte mondeling. Van de cursus geschiedenis vind je hieronder de beschrijving onder de titel Brazilië wereldmacht. De cursus van de Braziliaanse leerstoel gaat afwisselend over geschiedenis, literatuur of taalkunde. In het tweede semester zal de cursus Portugees 4 bestaan uit mondeling en gewijd zijn aan enkele aspecten van de Braziliaanse cultuur. De colleges voor de instroming in februari worden gegeven bij voldoende belangstelling. Bij dit pakket krijg je per week op maandag en woensdag college.

2) een pakket van 10 ects uitsluitend taalvaardigheid van het Portugees van Brazilië (per semester 5 ects). Deze cursussen starten in september en februari en worden gegeven bij voldoende belangstelling. De colleges van dit pakket bestaan uit schriftelijk en mondeling en bevatten in totaal drie uur per week en zullen op één dag gegeven worden.