Studiegids

nl en

Keuzepakket Christendom in context: tradities, ideeën en gebruiken (15 ec)

Omschrijving

Het christendom in al zijn facetten is niet alleen een geloofskwestie, het is ook onderdeel van cultuur(geschiedenis). Met deze minor bestudeer je de fundamentele ontwikkelingen en de ideeën en gebruiken in zowel het westers als het niet-westers christendom. Ook actuele onderwerpen zoals de verhouding tussen geloof en wetenschap, modernisering, secularisatie komen aan bod.

Het maximale aantal deelnemers is 50.

Sommige opleidingen hebben een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor , kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Coördinator: prof.dr. H.L. Murre-van den Berg
Informatie: h.l.murre@religion.leidenuniv.nl