Studiegids

nl en

Track 1

Traject Amerikaanse Geschiedenis

Beschrijving

Deze minor geeft een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis vanaf de vestiging van de eerste koloniën tot de verkiezing van Barack Obama in 2008. Daarnaast maak je kennis met een aantal klassieke werken uit de Amerikaanse literatuur, van Moby-Dick tot Uncle Tom’s Cabin. Speciale aandacht wordt besteed aan politieke en sociale kwesties zoals de Amerikaanse Burgeroorlog en rassenrelaties en aan Amerikaanse intellectuele stromingen zoals het pragmatisme en het multiculturalisme. Na deze minor ben je op de hoogte van talrijke aspecten van de Verenigde Staten, van verleden tot heden.

Maximum aantal deelnemers: 20

*NB: Minorstudenten volgen voor de cursus From Bradford to Obama de 10-ECTS variant, en voor Amerikaanse Ideeëngeschiedenis volgen zij de 5 ECTS variant.

Vak EC Semester 1 Semester 2
From Bradford to Obama: Introduction to American Studies (minor Amerikanistiek) 10
Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5
American Studies Lecture Series: The American Civil War after 150 years: An Unfinished War? 10
Amerikaanse Ideeëngeschiedenis (minor Amerikanistiek) 5

Track 2

Traject Amerikaanse literatuur en cultuura

Beschrijving

Deze minor geeft een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis vanaf de vestiging van de eerste koloniën tot de verkiezing van Barack Obama in 2008. Daarnaast maak je kennis met een aantal klassieke werken uit de Amerikaanse literatuur, van Moby-Dick tot Uncle Tom’s Cabin. Speciale aandacht wordt besteed aan politieke en sociale kwesties zoals de Amerikaanse Burgeroorlog en rassenrelaties en aan Amerikaanse intellectuele stromingen zoals het pragmatisme en het multiculturalisme. Na deze minor ben je op de hoogte van talrijke aspecten van de Verenigde Staten, van verleden tot heden.

Maximum aantal deelnemers: 20

Vak EC Semester 1 Semester 2
From Bradford to Obama: Introduction to American Studies (minor Amerikanistiek) 10
Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance 5
American Studies Lecture Series: The American Civil War after 150 years: An Unfinished War? 10
Literature 4A: American Literature, 1865-1917 5

Keuzepakket

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Engels
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: mw. dr. J.C. Kardux
Informatie: j.c.kardux of 071 527 2236 / 2146
Aanmelding: via uSis NB: Men dient zich, na aanmelding voor de minor,ook voor de afzonderlijke cursussen aan te melden.

De Verenigde Staten van Amerika worden even vaak bewonderd als bekritiseerd. Economische ontwikkelingen daar hebben wereldwijd enorme gevolgen, zoals de
recente kredietcrisis heeft aangetoond. De verkiezingscampagne van Barack Obama werd over de hele wereld gevolgd. Ook in cultureel opzicht vormt Amerika een dominante kracht. Haar aanwezigheid is zo gewoon dat we het vaak niet eens meer merken, maar de Amerikaanse cultuur is in vele geledingen van de maatschappij doorgedrongen: in de popmuziek en de populaire media, in de ‘fastfood’-restaurants, in de door Amerikaanse bedrijven gedomineerde computertaal, in het denken over management, enzovoort.

In deze minor vormen de Amerikaanse cultuur en geschiedenis onderwerp van onderzoek. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de politiek-historische ontwikkeling van het land: de toestand van Amerika nu is voor een belangrijk deel uit de geschiedenis te verklaren. Maar er is ook aandacht voor de sociaal-economische en cultuurhistorische aspecten van de Amerikaanse geschiedenis en de Amerikaanse literatuur en film. In het eerste blok volg je twee verplichte cursussen die tezamen een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis en een inleiding in de Amerikaanse literatuur geven. Daarna kun je in het tweede blok kiezen voor een van de volgende trajecten:

  • Amerikaanse geschiedenis of

  • Amerikaanse literatuur en cultuur.
    De twee blokken kunnen eventueel ook elk afzonderlijk gevolgd worden (15 ects). De introductiecursus From Bradford to Obama staat aan de basis van beide trajecten, tezamen met een cursus over de Amerikaanse literatuur. Daarna volg je, afhankelijk van het gekozen traject, verdiepingscolleges over de Amerikaanse geschiedenis óf literatuur en cultuur.