Prospectus

nl en

eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Tutoraat Academische Vaardigheden 5
Inleiding in de Psychologie 5
Inleiding in de Methodologie en Statistiek 5
Geschiedenis van de Psychologie 5
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie 5
Toetsende Statistiek 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Bio- en Neuropsychologie 5
Cognitieve Psychologie 5
Psychologie en Wetenschap 5

tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Compulsory second year courses

Ontwikkelingspsychopathologie 5
Psychometrie 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Bewustzijn 5
Groepsdynamica 5
Psychodiagnostiek 5
Perspectief op Carrièreplanning (POCP) 5
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden 5
Multivariate data-analyse 5

Specialisatiecursussen psychologie

Good Research Practices 5
Causal inference 5
Applied Cognitive Psychology 10
Clinical Child and Adolescent Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Clinical Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
Health and Medical Psychology 10
School Psychology 10
Social Psychology in Organisations 10

Keuzevakken binnen psychologie

Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Advertising 5
Artificial Intelligence 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Attention: Theory and Practice 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5
The Adolescent Brain 5

derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelorproject Psychologie 15

Specialisatiecursussen psychologie

Good Research Practices 5
Causal inference 5
Applied Cognitive Psychology 10
Clinical Child and Adolescent Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Clinical Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
Health and Medical Psychology 10
School Psychology 10
Social Psychology in Organisations 10

Keuzevakken binnen psychologie

Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Advertising 5
Artificial Intelligence 5
Attention: Theory and Practice 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5
The Adolescent Brain 5

meer info

Keuzevakken voor niet-psychologiestudenten
Voor niet-psychologiestudenten bestaan er diverse mogelijkheden om bij de bacheloropleiding Psychologie één of meer keuzevakken te volgen.

Een aantal cursussen uit het onderwijsprogramma van Psychologie staan open voor niet-psychologiestudenten. Daarbij gaat het om studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden en studenten van andere universiteiten en hogescholen. Zij kunnen deze cursussen volgen als keuzevakstudent.

 • Voor veel cursussen geldt een ingangseis.

 • Als een cursus bestaat uit colleges én werkgroepen, dan is de deelname aan de werkgroepen ook voor de keuzevakstudenten verplicht.

 • Voor iedere cursus geldt dat er een maximum aantal deelnemers is. Omdat psychologiestudenten zich ook voor deze vakken kunnen inschrijven is er voor keuzevakstudenten slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Inschrijven

 • Voor studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden
  Studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden kunnen mailen naar het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Het OSC plaats de student op een wachtlijst. Na het sluiten van de reguliere inschrijfperiode wordt gekeken of er nog plaatsen beschikbaar zijn in de werkgroepen. Bij voldoende plaats schrijft het OSC de studenten van de wachtlijst alsnog in.

 • Voor studenten van andere universiteiten/ hogescholen die bij Psychologie een keuzevak willen volgen
  Aanvragen bij het Onderwijs Servicecentrum

Als bijlage wordt dan meegestuurd de ‘Verklaring van geen bezwaar’. De student laat deze verklaring eerst invullen bij de eigen universiteit/HBO en stuurt die vervolgens naar het Onderwijs Servicecentrum, zodat de studieadviseur van Psychologie de aanvraag kan beoordelen. Het Onderwijs Servicecentrum stuurt de verklaring ondertekend terug naar de student. De student stuurt een originele betalingsverklaring, het inschrijfformulier als keuzevakstudent en de verklaring van geen bezwaar op naar Studentenadministratie Plexus. De student krijgt een inschrijving bij de Universiteit Leiden als ‘gaststudent’ en krijgt een studentnummer. Hiermee heeft hij/zij ook toegang tot Brightspace.

Meer over de keuzevakregeling
Neem voor vragen over de keuzevakregeling contact op met het Onderwijs Servicecentrum.

Course EC Semester 1 Semester 2

Keuzevakken voor niet-Psychologiestudenten

Inleiding in de Psychologie 5
Psychology of Advertising 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie 5
Artificial Intelligence 5
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 5
Sociale en Organisatiepsychologie 5
Attention: Theory and Practice 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Psychologie en Wetenschap 5
Cognitieve Psychologie 5
Bio- en Neuropsychologie 5
The Adolescent Brain 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding in de bachelor Psychologie

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:

 1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
  Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.

 2. Vakoverstijgende vaardigheden
  Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functie kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.:
  Onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheid, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

Maar denk ook aan ook sollicitatievaardigheden: opstellen van een cv, formuleren van een motivatiebrief, samenstellen van een LinkedIn profiel, netwerkgesprekken voeren, sollicitatiegesprek oefenen, een pitch opstellen en houden.

 1. Zelfreflectie
  Het betreft hier reflectie op eigen (studie)loopbaan(keuzes), reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Inzicht krijgen in o.a. je competenties en persoonlijkheid, je (werk)waarden en drijfveren. Wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
  Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

 2. Praktijkervaring
  Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van praktijk- en maatschappelijke stages, externe onderzoeksstages en projecten, praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak, minor of afstudeeropdracht, business challenges etc.

 3. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
  Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers uit het werkveld, alumni presentaties/ervaringen, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen mensen uit het werkveld, meelopen/bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability/arbeidsmarktprogramma in de bachelor Psychologie

In jouw opleiding vind je deze employability elementen ook terug.

Vakspecifieke (kennis en) vaardigheden en vakoverstijgende vaardigheden
Aan deze (kennis en) vaardigheden wordt in de verschillende vakken aandacht besteed. Kijk bij de specifieke vakbeschrijvingen in de studiegids om welke vaardigheden het gaat.

Voorbeelden van vakken waarin aandacht wordt besteed aan de overige employability elementen zijn:

Zelfreflectie

 • Tutoraat Academische vaardigheden (Ba 1)

 • Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (IBV) (Ba 2)

 • Perspectief op Carrière planning (POCP) (Ba 2)

Praktijkervaring

 • Perspectief op Carrière Planning (POCP) (Ba 2) (maatschappelijke stage, praktijkopdracht/casus)

 • In diverse verplichte vakken en keuzevakken wordt er gewerkt met praktijkgericht en praktijk gebaseerde opdrachten.

Oriëntatie op de arbeidsmarkt

 • Perspectief op Carrière planning (POCP) (Ba 2) (o.a. interview mensen uit het werkveld, alumni presentaties, gastsprekers)

 • Alle specialisatiecursussen (Ba 2/3)

 • Bachelor project Psychologie (Ba 3)

Activiteiten arbeidsmarktvoorbereiding naast / buiten het curriculum

Er vinden elk jaar verschillende activiteiten plaats, binnen, naast en buiten je opleiding, die bijdragen aan je voorbereiding op de arbeidsmarkt, met name waar het gaat om oriëntatie op de het werkveld/de arbeidsmarkt, (loopbaan)vaardigheden en zelfreflectie. Dit kunnen voorlichtingsbijeenkomsten zijn rond keuzemomenten binnen je opleiding, maar ook career workshops en events georganiseerd door je eigen opleiding, de facultaire Career Service of je studievereniging.

Denk aan:

 • Workshop en (facultaire) career events, georganiseerd door de (facultaire) Career Services

 • Opdrachten in het kader van het Bachelor 2 vak: Perspectief op Carrière planning (POCP)

 • Voorlichtingsbijeenkomst over keuzes, (keuze)vakken, minoren, honours onderwijs, buitenland, stage

 • Voorlichtingsbijeenkomst over masterkeuze

 • Workshops en career events van studievereniging Labyrint en SPS NIP

 • Facultaire Loopbaan Oriëntatiedagen (FLO) ieder jaar in het voorjaar

Career Service, LU Career Zone en career workshops kalender

Career Service FSW
De Career Service FSW biedt informatie en advies over studie(her)oriëntatie en masterkeuze, (studie)loopbaanplanning, oriëntatie op de arbeidsmarkt en solliciteren.

Leiden University Career Zone
De Leiden University Career Zone is dé website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, (loopbaan)tests en tools op het gebied van (studie)loopbaanplanning, loopbaanmogelijkheden met je opleiding, arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, het alumni Mentornetwerk, job portal, workshops en events en Career services.

Workshops en events
In de cursuskalender vind je een overzicht van loopbaan en sollicitatie workshops, georganiseerd door de Career services.