Prospectus

nl en

Theater and Film

Bij deze minor verwerf je kennis van de geschiedenis, conventies en vertelstrategieën van de belangrijkste Westerse dramatische media, met name film en theater. Je krijgt een cultuurhistorisch overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste genres, conventies en stijlfiguren, waarbij film en theater met elkaar vergeleken worden (in het vak ‘Inleiding Dramatische Media’). Daarnaast kijken we naar de rol van genres in de geschiedenis van de film (in ‘Filmgenres’), vergelijken we verschillende westerse en niet-westerse nationale filmtradities (in ‘Wereldcinema’), analyseren we de dramatische en narratieve aspecten van ‘kwaliteitsseries’ op televisie (in 'TV series’) en verdiepen we ons in theoretische teksten over theatraliteit en performance (in ‘Performance Studies and Theatrical Theory’).

Tijdens de minor bekijk je een groot aantal films en theatervoorstellingen, en je wordt gevraagd deze kritisch te analyseren. De nadruk bij de minor ligt op het analyseren van de werking van film, televisie en theater. Waarom ontroeren, verontrusten, fascineren of irriteren bewegende beelden ons? Welke strategieën gebruiken acteurs, regisseurs, schrijvers, componisten om het film-, theater- en televisiepubliek te manipuleren en aan zich te binden? Daarnaast kijken we naar de theorievorming over theater en film. Wat hebben filosofen, psychologen en critici als Aristoteles, Freud, Bazin, Mulvey en Deleuze gezegd over film en theater?

Maximum aantal deelnemers: 65

Studiegidsnummer: 5000MTHFN

Nummer studieactiviteit: 7867

Voertaal: Nederlands en enkele vakken in het Engels

Registratie: via EduXchange

LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023

TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023

Cursussen

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Dramatic Media 10
Film Genres 5

Tweede semester

Performance Studies and Theatrical Theory 5
TV Series 5
World Cinema A 5

More info

Informatie

Omvang: 30 EC (verdeeld over 2 semesters)
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en enkele vakken in het Engels (zie 'voertaal' op de vakpagina)
Coördinator: Dr. J.A. Ross
Informatie: Studiecoördinator Film- en literatuurwetenschap
Examencommissie: Literatuur- en Mediawetenschappen
Opleidingscommissie: BA Film- en Literatuurwetenschap

  • Aanmelding:
    LEI studenten: 8 mei t/m 15 juli 2023
    TUD en EUR studenten: 8 mei t/m 31 mei 2023
    Schrijf je in voor de minoractiviteit via EduXchange (geldt voor alle studenten)
    Schrijf je vanaf juli apart in voor de vakken via MyStudymap (geldt alleen voor LEI studenten!).