Prospectus

nl en

Minor

Let op: deze minor mag niet gevolgd worden door studenten die reeds een opleiding Criminologie volgen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in verband met overlap van de programma's.

Omschrijving

Criminologie is het vakgebied waarin studie wordt verricht naar de omvang en oorzaken van criminaliteit en naar de manieren waarop wordt ingegrepen om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen. Deze minor gaat in op de belangrijkste theorieën omtrent daderschap en slachtofferschap van criminaliteit, op het vergaren en beoordelen van bewijs in opsporing, vervolging en berechting en veelgemaakte fouten daarin, en tot slot op de rol van de ruimtelijke omgeving en lokale ingrepen bij het plegen van criminaliteit. Daarnaast biedt de minor in het tweede semester de mogelijkheid om in te gaan op de methoden en technieken van criminologisch onderzoek. De minor biedt aldus een staalkaart van het interdisciplinaire vakgebied van de criminologie. Het beoogde leerdoel is studenten van juridische en sociaalwetenschappelijke opleidingen hier kennis van te laten nemen. De interdisciplinaire benadering van de criminologie – waarin elementen uit de psychologie, sociologie en het recht verweven zijn – zal voor studenten van diverse vakgebieden een interessante aanvulling zijn. In de masters, waarin de opleiding Criminologie ook studenten toelaat van andere disciplines (zoals psychologie en rechten), kan deze aanpak verder worden verdiept.

De minor Criminologie bevat verplichte deelname aan, en voorbereiding van, het onderwijs, om de vakken met goed gevolg te kunnen afronden. Zie de vakbeschrijvingen hieronder voor meer informatie. Het tweede semester bestaat uit het vak Omgevingscriminologie en een keuzemogelijkheid van twee uit vier aangeboden vakken.

Gezien het beperkt aantal deelnemers gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 studiepunten (EC) volgen. Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student de volgende cursussen te volgen:

  • Inleiding Criminologie (10 EC)

  • Inleiding Rechtspsychologie (5 EC)

Deze vakken worden, eenmaal behaald, als keuzevakken op je diploma vermeld.

Inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf 8 mei 2023 om 13:00 uur aanmelden via EduXchange.
Het exacte rooster van deze minor is nog niet bekend.

Details

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Introduction to Criminology 10
Introduction to Psychology and Law 5

Semester 2

Omgevingscriminologie 5

Gebonden keuzemogelijkheid - twee van vier onderstaande vakken

Criminological Research Methods I 5
Offenders 5
Academic Skills for Criminologists 5
Victims 5