Prospectus

nl en

Eerste jaar

Overgangsregeling(en) 2022-2023

Met ingang van september 2022 zijn de volgende vakken van naam veranderd: Calculus 1 (was Continue Wiskunde 1) en Calculus 2 (was Continue Wiskunde 2). Reeds voltooide vakken Continue Wiskunde 1 en Continue Wiskunde 2 worden als gelijkwaardig beschouwd aan Calculus 1 en Calculus 2.

Studenten die voor september 2022 de vakken Celbiologie (4602CELBIY, 3 EC) of Microbiologie (40212MB15Y, 3 EC) nog moeten behalen, kunnen deze volgen bij de bachelor Biologie. Indien zij het vak Biochemie (4031IBBCHY, 6EC) nog moeten behalen moeten zij in plaats daarvan de variant Biochemie (4022BIP03, 6EC) bij de bachelor Biologie volgen. Tenslotte, studenten die voor september 2022 nog het 6 EC vak Moleculaire Genetica 1 (4031IBMG1Y) moeten behalen, kunnen deze vervangen door de 5 EC variant van Moleculaire Genetica 1 (40211MG10) in combinatie met het 2 EC vak Evolutiebiologie 1 (40214EV18), beide bij de bachelor Biologie.

Course EC Semester 1 Semester 2

Najaar 2022

Calculus 1 3
Chemie van het Leven 3
Studying and Presenting 3
Essentials of Computing Systems 6
Foundations of Computer Science 6
Introduction to Programming (BSc) 6
Celfysiologie 3
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3

Voorjaar 2023

Linear Algebra for Computer Scientists 2 3
Oriëntation Bioinformatica 3
Algorithms and Data Structures 6
Databases 6
Introduction to Logic 6
Calculus 2 3

Tweede jaar

Overgangsregeling(en) 2022-2023

 • Studenten die voor september 2022 het vak Integration: Biological Data Sharing nog moeten behalen, kunnen dit vak vervangen door het nieuwe vak AI and Ethics.

 • Het vak Machine Learning vervangt het vak Kunstmatige Intelligentie. Een eerder voltooid vak Kunstmatige Intelligentie kan worden beschouwd als vervanging van het nieuwe vak Machine Learning.

 • De vakken Moleculaire Biologie (3 EC) en Systeem Biologie (3 EC) vervangen het eerdere vak Moleculaire Biologie (6 EC). Eerder voltooid vak Moleculaire Biologie van 6 EC kan worden beschouwd als vervanging van de twee 3 EC vakken Moleculaire Biologie en Systeem Biologie.

Course EC Semester 1 Semester 2

Najaar 2022

Calculus 1 3
Essentials of Computing Systems 6
Software Development 6
Statistics for Computer Scientists 6
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3
Moleculaire Biologie 3
Systeembiologie 3

Voorjaar 2023

Bio-Ethics and Security 3
Integration: Sequence Analysis 3
Linear Algebra for Computer Scientists 2 3
Machine Learning 6
Research Methods in Computer Science 3
Security 6
Calculus 2 3
Integration: Technology Trends 3

Derde jaar

Overgangsregeling(en) 2022-2023

 • Studenten die voor september 2022 de vakken Biotechnology Science Projects and Entrepreneurship hebben voltooid voor 12 EC kunnen een 3 EC vak kiezen uit de vrije keuzeruimte. Studenten die voor september 2022 het vak Bio-Ethics and Security hebben voltooid voor 3 EC kiezen 12 EC aan vakken uit de vrije keuzeruimte.

Aandachtspunten

 • Let op: de bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

 • De vrije keuzeruimte Bioinformatica in het tweede semester kan worden ingevuld met een keuze van vakken uit het aanbod hieronder zonder dat daarvoor toestemming van de examencommissie nodig is. Indien de vrije keuzeruimte op een andere manier wordt ingevuld, zal vooraf toestemming moeten worden gevraagd aan de examencommissie. De examencommissie zal toetsen op samenhang en niveau.

Course EC Semester 1 Semester 2

Najaar 2022

Cognitive Neuroscience 6
Data Mining 6
Human Computer Interaction and Information Visualization (Bsc) 6
Natural Computing 6
Software Engineering 6

Voorjaar 2023

Bachelorproject/Bachelorklas 15

Vrije keuzeruimte (15 EC)

Evolutiebiologie 1 2
AI & Ethics 3
Data Science 6
Introduction to Neural Computing 6
Introduction to Reinforcement Learning 6
Moleculaire Genetica 2 voor Bioinformatica 3
Moleculaire Microbiologie voor Bioinformatici 3

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt

Tijdens de bachelor opleiding Informatica willen we je zo goed mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat je naast kennis, vaardigheden ontwikkelt, praktijkervaring opdoet, oriënteert op functies & loopbanen en reflecteert op je eigen profiel en ontwikkeling. Behalve inhoudelijk kennis is het ook van belang om bewust te zijn van de zogenaamde transferable skills die je ontwikkelt buiten én tijdens je opleiding. Dit zijn bijvoorbeeld je cognitieve vaardigheden zoals kritisch denken en communiceren. Tezamen draagt dit bij aan jouw ontwikkeling als professional en biedt het een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Op verschillende momenten tijdens je studie kunnen er vragen over dit onderwerp ter sprake komen, zoals: Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet binnen en buiten je opleiding gebruiken op de arbeidsmarkt? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie kunnen deze en andere vragen ter sprake komen. Mogelijk heb je er al eens met de studie adviseur, mentor, tutor, de Science Career Service of met medestudenten over gesproken of gebruik gemaakt van Leiden University Career Zone. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij je kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling, mogelijkheden en (studie)loopbaanprofiel, én tevens de kans krijgt je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De bachelor Informatica heeft als doel studenten een grondige kennis te verschaffen van zowel de theoretische als de praktische aspecten van de informatica-discipline. Hierin staan wiskunde, logica en een fundamentele wetenschappelijke aanpak centraal. De opleiding stelt studenten in staat om een sterke basis in de discipline te ontwikkelen door te leren programmeren en zowel software en als uitgebreidere systemen te doorgronden met aandacht op de achterliggende wiskunde. Daardoor worden studenten opgeleid tot een sterke, academische informatici met een harde bèta-achtergrond. Het bachelor Informatica biedt vier afstudeerrichtingen die overeenkomen met belangrijke onderzoeksthema’s en toepassingsgebieden in de informatica: Informatica, Bioinformatica, Informatica & Economie en Kunstmatige Intelligentie. Zo biedt de opleiding een unieke combinatie van een stevige theoretische basis en praktische toepassing, met uitgebreide aandacht bij de afstudeerrichting Bioinformatica aan belangrijke gebieden in de arbeidsmarkt zoals het ontwerpen en analyseren van biologische modellen, data science en kunstmatige intelligentie.

In de Studiegids zijn er per vak leerdoelen geformuleerd die als doel hebben jou te informeren welke onderdelen aan bod komen ter ontwikkeling van je (studie)loopbaanprofiel en voorbereiding op de arbeidsmarkt. Tevens worden verschillende activiteiten georganiseerd die je helpen bij de ontwikkeling van skills en het maken van allerlei carrière keuzes. Een overzicht van activiteiten wordt hieronder weergegeven.

Activiteiten

Eerste jaar

 • Studieloopbaanbijeenkomsten in oriëntatievakken

 • Alumnilezingen en bedrijfsbezoeken via De Leidsche Flesch

 • Lunch- en borrellezingen van bedrijven en onderzoeker

 • Kennismakingsgesprek studieadviseur

 • Informatiebijeenkomst studentendecaan

 • Mentoraat en tutoraat

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Tweede jaar

 • Alumni- en bedrijfslezingen

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Masterdag (Universiteit Leiden)

 • Minorenmarkt (Universiteit Leiden)

 • Workshop Leiden University Mentor Network

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

Derde jaar

 • Research skills als onderdeel van het bachelor onderzoek

 • Bachelor Loopbaanoriëntatiedag via De Leidsche Flesch

 • Bèta Banenmarkt

 • Bio Science Park Excursie

 • Vakspecifieke lezingen (Ada Lovelace Lecture, Conferentie)

 • Masterdag

 • Workshops en Career Colleges Science Career Service

 • Studieloopbaanbijeenkomsten

 • Alumnilezingen

 • Mentornetwerk

Science Career Service

Science Career Service, één van de diensten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, biedt informatie en advies over studie (her) oriëntatie, loopbaanplanning en persoonlijk (studie)loopbaanprofiel, alsmede voorbereiding op de arbeidsmarkt, zoals solliciteren. Studenten kunnen bij Science Career Service terecht voor onder meer online informatie, (telefonisch) inloopspreekuur, workshops en individuele afspraken. Daarnaast biedt Science Career Service expertise en ondersteuning aan opleidingen die de verbinding tussen hun curriculum en de arbeidsmarkt willen versterken. Dit kan variëren van het geven van specifieke gastcolleges/workshops tot het adviseren over het integreren van loopbaanoriëntatieprogramma's in het curriculum.

LU Career Zone

De Leiden University Career Zone is de website voor studenten en alumni van de Universiteit Leiden ter ondersteuning van de (studie)loopbaan. Je vindt er advies, informatie, video opnames van webinars en tools, zoals professionele tests om een idee te krijgen over je persoonlijke profiel. Verder kun je functies en branches verkennen, vind je tips over CV, solliciteren, LinkedIn en is een vacature platform waar je gebruik van kunt maken.

Mentornetwerk

De Universiteit Leiden bereidt studenten en jonge alumni graag goed voor op de arbeidsmarkt. Hiervoor zetten wij de kennis en ervaring van Leidse alumni in. Om studenten en jonge alumni met vragen over hun loopbaan in contact te brengen met ervaren alumni, heeft de Universiteit Leiden het Mentor Network in het leven geroepen. Studenten en jonge alumni kunnen zich gratis aanmelden.

Contact

Heb je vragen over je (studie)loopbaan keuzes en heeft bovenstaande informatie je niet verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de studieadviseur.