Prospectus

nl en

Keuzevakken Oude Nabije Oosten- studies

De Bacheloropleiding Oude Nabije Oosten Studies (ONOS) biedt keuzepakketten aan die studenten van andere opleidingen zonder bijzondere toegangseisen in staat stellen om binnen een jaar doelgericht brede of vakspecifieke kennis over het adembenemende scala van talen en culturen tussen het Oude Egypte, de Antieke Levant en het Oude Mesopotamië te verwerven. De vakkenpakketten volgen de structuur van de Vrije Keuzeruimte en worden door de opleiding Oude Nabije Oosten-studies aanbevolen omdat zij op de beste manier het inhoudelijke spectrum van de opleiding en haar verschillende tracks vertegenwoordigen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om individueel advies te krijgen over de samenstelling van een keuzepakket Oude Nabije Oosten. Neem voor verdere informatie contact op met de studiecoördinator.

Vrije Keuzeruimte

Naast de universitair vastgestelde minoren kun je natuurlijk ook zelf bepalen hoe je je keuzeruimte invult. Deze invulling is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Het is dus verstanding je hoofdvakopleiding vooraf toestemming te vragen. Dat doe je door een voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie van je hoofdvakopleiding.

De onderstaande vakken zouden onderdeel kunnen zijn van zo'n pakket. Het pakket kan verder aangevuld worden met andere vakken uit de BA Oude Nabije oosten-studies of een andere opleiding. Let daarbij wel op de ingangseisen van de individuele vakken. Sommige vakken kunnen pas gevolgd worden als een ander vak met goed gevolg is afgerond.

Studenten van andere universiteiten/ HBO

Studenten van andere universiteiten dienen gaststudent te worden.

Het ingevulde formulier dien je ter ondertekening aan jouw eigen onderwijsinstelling en ter ondertekening aan de studiecoördinator Oude culturen van de mediterrane wereld voor te leggen.

Na inschrijving als gaststudent, kun je je via uSis aanmelden voor het betreffende vak.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de cursussen en de keuzepakketten, neem contact op met de studiecoördinator

Course EC Semester 1 Semester 2

Keuzepakket 1 (30 ec): Breed cultuurhistorisch

Het keuzepakket Breed cultuurhistorisch biedt een 'best of' van de trackgerelateerde programma’s uit Assyriologie, Egyptologie en Hebreeuws en Aramees voor alle geïnteresseerden met weinig of geen voorkennis. Het doel van dit pakket is studenten zo breed mogelijk over de meest belangrijke aspecten van de drie culturen van het Oude Nabije Oosten te oriënteren. Vakken komen uit de gebieden van sociale en religieuze geschiedenis en (materiële) cultuur. Ook taalvakken kunnen hierin worden opgenomen, maar zijn geen vast gedeelte van dit pakket.

Kies 30 ec uit onderstaande vakken. Let daarbij op de toegangseisen bij vakken in het tweede semester:

De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Archaeology of the Ancient Near East 5
Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
Jews and Judaism: An Introduction 5
Ancient Egyptian Law 5
The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD) 5
Material Culture of Ancient Egypt 5
From Aram to Zakho 5
Cultural history of Mesopotamia 5
Ancient Near Eastern Law 5
Literature, Culture and Religion in Ancient Israel. Introduction to the Hebrew Bible. 5

Keuzepakket 2 (30 EC): Assyriologie

Het keuzepakket Assyriologie biedt de mogelijkheid om in het eerste semester basiskennis van Akkadisch (schrift, taal) te verwerven en die dan in het 2e semester te gebruiken om belangrijke bronnen in de originele taal te lezen. Verder krijgen studenten een basisinleiding tot de geschiedenis en archeologie van het Oude Mespotamië of Anatolië.

Kies 30 ec uit onderstaande vakken. Let daarbij op de toegangseisen bij vakken in het tweede semester:

Introduction to Assyrian and Cuneiform Script 10
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Reading Akkadian 10
The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD) 5
Cultural history of Mesopotamia 5

Keuzepakket 3 (30 EC): Egyptologie

Het keuzepakket Egyptologie biedt de mogelijkheid om in het eerste semester basiskennis van Middelegyptisch (schrift, taal) te verwerven en die dan in het 2e semester te gebruiken om belangrijke bronnen in de originele taal te lezen (Lectuur Middelegyptisch). Gecombineerd met een cultuurhistorische component met focus op geschiedenis en/of archeologie geeft dit pakket een breed overzicht over de wereld van het Oude Egypte. Dit pakket kan in twee semesters afgerond worden, de cursussen bouwen qua stof en kennis op deze volgorde op.

Kies 30 ec uit onderstaande vakken. Let daarbij op de toegangseisen bij vakken in het tweede semester:

Introduction to Middle Egyptian 10
Ancient Egyptian Law 5
Archaeology of the Ancient Near East 5
Material Culture of Ancient Egypt 5
Lectuur Middelegyptisch 10

Keuzepakket 4 (30 EC): Egypte cultuurhistorisch voor studenten van de opleiding Archeologie

Opbouwend op voorkennis in de archeologie van het Oude Nabije Oosten en/of de Mediterrane Wereld biedt dit pakket een overzicht van de cultuurhistorie van het oude Egypte in schrift en materiële cultuur. Een intensieve taalcursus wordt afgerond met colleges gefocust op bepaalde thema’s zoals persoonlijke religie, jurisdictie of buitenlandse invloeden in Egypte. Dit pakket kan over een of twee semesters uitgebreid worden.

Kies 30 ec uit onderstaande vakken. Let daarbij op de toegangseisen bij vakken in het tweede semester:

Egyptische Archeologie 5
Ancient Egyptian Law 5
Introduction to Middle Egyptian 10
Lectuur Middelegyptisch 10
Material Culture of Ancient Egypt 5
Museology of the Ancient Near East 5

Keuzepakket 5 (30 EC): Hebreeuws en Aramees

Dit pakket biedt een inleiding tot de klassieke Hebreeuwse taal en het antieke Aramees. Studenten kunnen aan het einde van dit pakket Bijbelse teksten van een gemiddelde moeilijkheidsgraad zelfstandig lezen en door de colleges uit het cultuurhistorisch gedeelte in hun context binnen de culturele, historische en archeologische wereld van het Oude Nabije Oosten plaatsen.

Kies 30 ec uit onderstaande vakken. Let daarbij op de toegangseisen bij vakken in het tweede semester:

Biblical Hebrew 1 10
Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
Rabbis and Rebels: The Challenges of Jewish Tradition 5
Biblical Aramaic 5
Biblical Hebrew 2 5
From Aram to Zakho 5
Literature, Culture and Religion in Ancient Israel. Introduction to the Hebrew Bible. 5