Prospectus

nl en

Neerlandistiek: Nederlandkunde

Nederlandkunde is een afstudeerrichting van de Master Neerlandistiek/Dutch Studies.

Het programma beslaat één jaar, verdeeld over twee semesters van elk 30 EC (totaal 60 EC). In het programma wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. De opleiding zelf verzorgt de colleges Nederlandse taal- en letterkunde, de didactiek van het Nederlands als tweede taal en vertaalwetenschap.

Programma:

  • Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10 EC en/of Vertaalwetenschap (10 EC)

  • Specialisatievakken 20 of 30 EC (afhankelijk van bovengenoemde keuze)

  • MA-scriptie 20 EC

Binnen Nederlandkunde zijn vier specialisatiethema’s te onderscheiden:

  • Nederlandse letterkunde

  • Nederlandse taalkunde

  • Vaderlandse geschiedenis

  • Nederlandse kunstgeschiedenis

Studenten kunnen kiezen voor één van de genoemde thema’s die onder ‘meer info’ nader worden beschreven.

Als vijfde specialisatiethema kan gelden dat bij deze afstudeerrichting ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven. Dit specialisatiethema is echter alleen geschikt voor moedertaalsprekers.

Te volgen cursussen

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10

Specialisatievakken Neerlandistiek, Geschiedenis of Kunstgeschiedenis 30 ec, (zie onder "Meer info")

Tweede semester

Translation Studies 10

Thesis

Scriptie MA Neerlandistiek: Nederlandkunde 20

Meer info

Het programma duurt een jaar. Studenten kiezen minstens een van de twee volgende vakken: Didactiek van het Nederlands als tweede taal –dit vak wordt om het jaar gegeven - of Vertaalwetenschap. Zij mogen ook beide vakken volgen. Let op: in het jaar waarop Didactiek van het Nederlands als tweede taal niet wordt gegeven, is Vertaalwetenschap verplicht. Afhankelijk van de gemaakte keuze moeten ze daarnaast nog twee resp. drie vakken à 10 EC volgen die bij het gekozen specialisatiethema passen.

Nederlandse letterkunde
Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 EC aan vakken over Nederlandse letterkunde hebben gevolgd. De specialisatievakken kunnen in overleg met Prof. dr. R.A.M. Honings gekozen worden uit het aanbod van Oudere en Moderne Nederlandse letterkunde:

Nederlandse taalkunde
Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 EC aan vakken over taalkunde hebben gevolgd. De specialisatievakken worden in overleg met mw. dr. J.Caspers gekozen, zoals de Onderzoeksgroep Nederlands als tweede taal en andere vakken van de specialisatie Nederlandse taalkunde en de opleiding Linguistics:

Vaderlandse geschiedenis
Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 EC aan vakken over vaderlandse geschiedenis hebben gevolgd. De vakken op dit specialisatiethema kunnen in overleg met Prof. dr. R.A.M. Honings gekozen worden uit het aanbod van de volgende masterprogramma’s:

Nederlandse kunstgeschiedenis
Studenten die voor dit specialisatiethema kiezen moeten tijdens hun bachelorprogramma ten minste 30 EC aan vakken over kunstgeschiedenis hebben gevolgd. De vakken op dit specialisatiethema – dus uitsluitend vakken die over Nederlandse kunst gaan – kunnen in overleg met prof. dr. S.P.M. Bussels gekozen worden uit het aanbod van de volgende masterprogramma’s:

Career Preparation

Course EC Semester 1 Semester 2
Leiden Elective Academic Periodical - Special Issue #2 "Nature" 10